fbpx

Utstationeringsdirektivet

Med EHRABs lösningar berörs ni inte av utstationeringsdirektivet

Om ni väljer en utländsk bemanningslösning som inte anställer sina arbetare lokalt i Sverige behöver ni känna till vad utstationeringsdirektivet betyder för er. 

EU-direktivet tydliggör, bland annat, arbetsgivarens ansvar för sina arbetstagares rättigheter samt vilken lag som ska gälla för anställningen. En arbetstagare som är utstationerad till Sverige (inte anställd i Sverige) får arbeta max 6 månader i sträck i landet.

De leverantörer som utstationerar arbetare till Sverige är skyldiga att utse en företrädare som har behörighet att förhandla om, och att sluta, kollektivavtal. Arbetsgivaren ska även anmäla en kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Om ni inte har full koll på att era underleverantörer följer uppsatta riktlinjer och regler så kan ert företag bli drabbat av konfliktåtgärder. 

Som kund hos EHRAB berörs du inte av utstationeringsdirektivet och alla regler och föreskrifter som kommer med det, som till exempel att utse en lokal fackföreträdare och kontaktperson till Arbetsmiljöverket eller hur länge de utstationerade arbetstagarna kan stanna i Sverige.

Alla arbetare som anställs av EHRAB i Sverige får sin lön lokalt och vi följer kollektivavtal, med all den trygghet det ger er. Detta ger lojala medarbetare som fortsätter att jobba för oss år efter år. Vilket i förlängningen ger er yrkeskunniga kvalificerade medarbetare.

EHRAB levererar alltid kompletta arbetslag med arbetsledning. Eftersom vi genomför många byggprojekt i Sverige, kan vi enkelt flytta beprövade yrkeskunniga team till ert projekt. 

EHRAB är medlemmar av Sveriges byggindustrier och Installatörsföretagen.