fbpx

Rusta och Matcha

EHRABs uppdrag

Rusta och Matcha

EHRAB är mycket stolta över att vara en del i Arbetsförmedlingens program Rusta och Matcha. Inom Rusta och Matcha utbildar vi personer, som hamnat utanför arbetslivet, inom bygg så att de efter avslutad utbildning kan få arbete inom byggbranschen och komma tillbaka till arbetslivet.

Inom tjänsten Rusta och Matcha hjälper Arbetsförmedlingen, tillsammans med fristående aktörer, arbetssökande att komma ut i arbetslivet igen så fort som möjligt genom att ge dem den utbildning som behövs för att de ska kunna skola om, eller förkovra sig, inom ett område som behövs på arbetsmarknaden.

Med tanke på de utmaningar byggbranschen står inför i dagsläget, med stora pensionsavgångar och ett minskande intresse för branschen hos generation X, är Rusta och Matcha en mycket bra tjänst som kommer att vara till stor hjälp för få ut bra och pålitlig arbetskraft till byggprojekten.

De utbildningar som EHRAB erbjuder bygger på de utbildningar som vi redan ger våra anställda för att säkerställa deras kompetens och att de arbetar säkert när de kommer ut på kundprojekt. Exempel på utbildningar vi ger är säkra lyft, fallskydd, ställningsbygge, heta arbeten, säker konstruktion, arbete på väg, elsäkerhet etc.

Deltagarna till Rusta och Matcha väljs ut via ett statistiskt bedömningsverktyg som bedömer hur stor den arbetssökandes möjlighet att komma få jobb eller starta en utbildning inom 12 månader är.   

Läs mer om Rusta och Matcha på arbetsförmedlingens hemsida

EHRAB-skolan

För att själva ha kontroll över våra medarbetares säkerhet startade vi EHRAB-skolan där vi, i egen regi, ger våra medarbetare de utbildningar de behöver för att kunna arbeta säkert – för sig själva och för våra kunder. 

EHRAB-skolan går hand i hand med vårt mål att alltid leverera bygglag av högsta kvalitet och våra anställdas säkerhet är alltid vår högsta prioritering, vilket är något som många oseriösa aktörer tyvärr slarvar med.

Vårt erbjudande

Efterlevnad

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

KVALITET

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

SERVICE & SUPPORT

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

KOMMUNIKATION

Med möjlighet till engelsktalande lagbas stärks kommunikationen, vilket är centralt för  ett lyckat byggprojekt.