fbpx

OM EHRAB

Vi erbjuder heltäckande personallösningar av hög kvalité och alltid med schyssta villkor.

Om EHRAB

Vi tror att alla vill bo hållbart, i hus och städer som har byggts av byggjobbare med bra och rättvisa villkor.

Det råder idag brist på arbetskraft inom byggbranschen på grund av svårigheter att attrahera bra personal till branschen kombinerat med stora pensionsavgångar. Samtidigt har luckor i lagstiftningen och oseriösa företag skapat en osund konkurrenssituation där både arbetsgivare och arbetstagare blir förlorare genom dåliga villkor och minskad kvalitet.

Byggbranschen behöver ta sitt ansvar och arbeta för högre hållbarhet. Dels genom att använda mer miljövänliga och klimatsmarta material, dels genom att arbeta med hållbar bemanning där vi arbetsgivare måste följa lokala lagar och regler, betala skatt, ge rättvisa anställningsvillkor och, framför allt, behandla vår personal med respekt och omtanke.

EHRABs affärsidé och mål är att erbjuda innovativa lösningar inom bemanning och rekrytering. Vi är en trygg arbetsgivare och en pålitlig leverantör med många års erfarenhet av att leverera skräddarsydda lösningar till några av Europas största aktörer inom bygg- och anläggning. Vi har idag levererat över 1000 projekt till företag i hela Europa.

 

Vi är ett svenskt internationellt företag som arbetar lokalt. Det betyder att vi mobiliserar kvalificerad personal där den behövs. Just nu finns vi i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Polen och Rumänien. Vi expanderar ständigt till nya marknader där behov finns.

För att göra det så enkelt som möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra, har vi skapat den digitala plattformen, ByggJobs – en plattform för byggbemanning där byggarbetare enkelt matchas mot tillgängliga byggprojekt.

Läs om våra värderingar och hur vi ser vårt ansvar gentemot våra kunder, partners, branschen och miljön nedan.

Våra värderingar

Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder, partners och medarbetare och vi vet att en av grundförutsättningarna för det är ömsesidigt förtroende. För att stötta oss i våra interaktioner och relationer, interna såväl som externa, och för att se till att alla inom EHRAB arbetar mot samma mål så har vi tagit fram ledorden Trygghet, Ansvar och Omtanke som ska genomsyra allt vi gör i vårt dagliga arbete:

VI GER TRYGGHET​

 • Vi erbjuder trygga anställningar. 
 • Vi följer lagar och har kollektivavtal.
 • Vi tror på att skapa trygghet via långsiktiga relationer.
 • Vi står för stabilitet och hållbarhet, som bidrar till att våra kunder och kollegor når framgång.

VI TAR ANSVAR

 • Vi tar socialt ansvar och erbjuder hållbara bemanningslösningar.
 • Vi tar ansvar för våra arbetsuppgifter och fullföljer alltid våra åtaganden. 
 • Vi är tydliga och raka i vår kommunikation.

VI VISAR OMTANKE

 • Vår personal är det viktigaste vi har och vi tar hand om våra medarbetare.
 • Vi bryr oss om, och är genuint intresserade av, våra kunder och partners. 
 • Vi håller en hög servicenivå och ger alltid det bästa bemötandet.
 • Vi bryr oss om, och är lyhörda, för våra kunders behov.

Vårt sociala ansvar

Vi arbetar hela tiden för att förändra, och förbättra, branschen genom att lösa de sociala frågorna och ge trygga anställningar med genomgående schyssta villkor.

 • Vi arbetar för att motverka social dumping och kriminalitet och samarbetar enbart med partners som värdesätter socialt ansvar.

 • Vi verkar för bättre hälsa, arbetsmiljö och säkerhet för våra anställda. 

 • Vi arbetar alltid på att minska vår miljöbelastning och bidra till mer hållbart samhälle.

 • Vi följer lagar, förordningar och andra krav för den marknad vi befinner oss i.

 • Vi vill öka transparensen för arbetskraft såväl som företag och arbetar för att skapa en öppen arbetsmiljö för människor med olika kultur och bakgrund.

Utmaningar i branschen

Varje byggprojekt har sina unika utmaningar, men det finns även flera generella utmaningar som påverkar hela byggbranschen:

Det är svårt att hitta kompetent och pålitlig arbetskraft i EU

Mer än 50% av Europas byggföretag har svårt att hitta arbetskraft

Ca 20% av byggbranschens arbetskraft går i pension 2023

Generation X väljer andra yrken än bygg

De fyra punkterna ovan tillsammans med luckor i lagstiftningen som tillåter social dumping (människor utnyttjas och tvingas arbeta under slavliknande förhållanden) och oseriösa företag som skapar en osund konkurrenssituation som tvingar seriösa aktörer i konkurs, har skapat en brist på arbetskraft inom byggbranschen i hela Europa. Det ser tyvärr inte ut som att det kommer ändras inom de närmaste åren utan att det snarare kommer att bli värre. 

Vi ser ett behov att samarbeta över gränserna i Europa och mobilisera arbetskraft där den behövs. 

EHRAB erbjuder hållbar bemanning med fokus på socialt ansvar. Vi levererar hela arbetslag till byggprojekt och ser till att våra anställda får den utbildning de behöver och har bra  anställningsvillkor.