fbpx

Hälsa, miljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet främst

För oss på EHRAB är hälsa, miljö och säkerhet (HMS) högsta prioritet. Vi är en seriös aktör och för oss är det självklarhet att vår personal får den utbildning som krävs för det jobb de ska utföra. Detta är en naturlig del i vår leverans av hållbar bemanning. 

För att bibehålla en hög säkerhetsnivå hos våra medarbetare genomgår alla våra säkerhetsutbildningar. Vi matchar helt enkelt de krav på utbildning som våra kunder har inför varje projekt och ser till att diplomera våra medarbetare inom de områdena. På detta sätt kan vi alltid visa upp en lista över de utbildningar varje arbetare gått när vi anlitas för att bemanna ett bygge. På det viset säkerställer vi att vår kund kan vara lugn i att den personal som arbetar på bygget är rätt tränade för säkert arbete, samt har kunskap om svenska arbetsmiljöregler. 

De allra flesta av utbildningarna ges via vår egen skola EHRAB-skolan. Exempel på utbildningar vi ger är säkra lyft, ställningsbygge, heta arbeten och safe construct. När våra medarbetare behöver utbildning som vi inte kan ge internt, anlitar vi externa aktörer. Exempel på utbildningar från externa aktörer är arbete på väg, liftar/saxliftar och elsäkerhet

Vi skapade EHRAB-skolan för att kunna ha kontroll över att våra medarbetare fick den säkerhetsutbildning som de behöver och på det viset vara en motvikt till alla bemanningsbolag inom byggbranschen som inte tar säkerhetsutbildningar på allvar, fuskar med diplomering och hur utbildningen av personal genomförs.

Vi vet att våra utbildade byggarbetare vår policy kring säkerhet tillför ett stort värde till våra medarbetare och kunder, men också att det tillför ett stort värde till byggbranschen i stort.

För att säkerställa att våra kunder också uppfyller kraven på en säker arbetsmiljö så har vi en avdelning som ansvarar för hälsa, miljö och säkerhet. Avdelningens ansvar är, bland annat, att kontinuerligt genomföra tester och granska byggarbetsplatser där vår personal är placerad.