Ustawa o delegowaniu pracowników

Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez firmę EHRAB nie będziesz podlegać ustawie o delegowaniu pracowników.

Jeżeli wybierasz zagraniczne rozwiązanie kadrowe, w ramach którego żadni pracownicy nie są zatrudniani lokalnie w Szwecji, musisz wiedzieć, co oznacza dla Ciebie Dyrektywa o delegowaniu pracowników. 

Dyrektywa unijna precyzyjnie określa między innymi zakres praw własnych pracowników oraz prawo właściwe dla zatrudnienia. Pracownik delegowany do Szwecji (niezatrudniony w Szwecji) może jednorazowo pracować w tym kraju maksymalnie przez 6 miesięcy.

Dostawcy delegujący pracowników do Szwecji są zobowiązani do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do negocjowania i zawierania układów zbiorowych. Pracodawca musi również powiadomić szwedzki urząd ds. środowiska pracy o osobie wyznaczonej do kontaktu. Jeżeli nie posiadasz pełnej kontroli nad przestrzeganiem ustalonych wytycznych i zasad, możesz narazić tę firmę na strajk pracowników. 

Jako klienta firmy EHRAB nie dotyczy Cię dyrektywa o delegowaniu pracowników ani żadne związane z nią zasady i przepisy takie jak wyznaczenie lokalnego przedstawiciela związków zawodowych i osób do kontaktu ze szwedzkim urzędem ds. środowiska pracy albo podać jak długo pracownicy delegowani mogą przebywać na terytorium Unii Europejskiej.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez firmę EHRAB w Szwecji otrzymują wypłatę lokalnie i przestrzegają układów zbiorowych, zapewniając Ci wszelkie bezpieczeństwo. Dzięki temu mamy lojalnych pracowników, którzy pracują dla nas rok po roku. Co w dłuższej perspektywie daje profesjonalnie wykwalifikowanych pracowników.

Firma EHRAB zawsze dostarcza kompletne ekipy z mechanizmem zarządzaniem pracą. Ponieważ realizujemy wiele projektów budowlanych na terytorium Szwecji, bez problemu możemy przenieść sprawdzone profesjonalne ekipy na potrzeby Twojego projektu. 

EHRAB jest członkiem Szwedzkiego Przemysłu Budowlanego oraz Stowarzyszenia Instalatorów.