fbpx

Visselblåsning & Feedback

På den här sidan har vi samlat två kontaktvägar till EHRAB. Först ett formulär där du kan lämna din
feedback till oss på EHRAB, vi tar tacksamt emot både kritik och beröm.
Om du vill uppmärksamma grova felaktigheter kan det röra sig om ett visselblåsande. I det läget skall
du använda vår funktion för vissel.

Feedback

Om du har feedback till oss på EHRAB och vår verksamhet eller vill veta mer om oss meddelar du oss här. Vi tar tacksamt emot kritik, tankar och beröm eller ideér om hur vi kan bli bättre och duktigare på det vi gör.

Visselblåsning

Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker grova missförhållanden hos och inom EHRAB. Visslarfunktionen är till för allvarliga oegentligheter och missförhållanden.

GDPR

Personuppgifter som lämnas hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen(GDPR), annan tillämplig lagstiftning och EHRABs vid var tid gällande personuppgiftspolicy. För sådana uppgifter är EHRAB personuppgiftsansvarig. Detta inkluderar

Anmälarens personuppgifter om denne väljer att vara öppen mot Visselblåsarkommittén/alternativ kommitté och företaget.