fbpx

EHRAB-skolan

Vi utbildar våra anställda

Ökad kompetens och minskade arbetsskador

Ett av byggbranschens största problem är många oseriösa bemanningsbolag som inte prioriterar säkerhet på byggena. De slarvar med utbildning av personal och fuskar med diplomering.
Då EHRABs mål är att alltid leverera bygglag av högsta kvalitet, är säkerhet en av våra högsta prioriteringar. För att själva ha kontroll över våra medarbetares säkerhet startade vi EHRAB-skolan där vi, i egen regi, ger våra medarbetare de utbildningar de behöver för att kunna arbeta säkert. 

EHRAB är idag, som bemanningsföretag, ensam om att ha en egen skola. Det innebär att vi ökar kompetensen, minskar arbetsmiljöskador, samt minimerar ledtid för att få ut kompetens till byggprojekt och våra kunder kan känna sig trygga med den personal de hyr. Kort och gott så äger vi hela kedjan och har kontroll hela vägen. 

Våra medarbetare ska må bra och ha en säker arbetsmiljö. Att de då får den utbildning de behöver är för oss en självklarhet.
Exempel på utbildningar som ges är
säkra lyft, fallskydd, ställningsbygge, heta arbeten, säker konstruktion, arbete på väg, elsäkerhet etc.

För våra polska och rumänska kollegor som kommer till Sverige för att arbeta, erbjuder EHRAB-skolan introduktionsutbildningar i hur man arbetar och bygger i Norden, hur den svenska kulturen fungerar, vad de kan förvänta sig av att bo och arbeta i Sverige, etc.

Vi arbetar även med projektet ”Rusta och Matcha” där vi i Sverige utbildar människor som hamnat utanför arbetslivet så att de får möjlighet att komma tillbaka ut i arbetslivet igen. Detta hjälper också till att minska arbetslösheten i Sverige.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR SOM GES: 

  • Säkra lyft
  • Fallskydd
  • Ställningsbygge
  • Heta arbete
  • Säker konstruktion
  • Arbete på väg
  • Arbeta i Sverige

Vårt erbjudande

Efterlevnad

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

KVALITET

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

SERVICE & SUPPORT

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

KOMMUNIKATION

Med möjlighet till engelsktalande lagbas stärks kommunikationen, vilket är centralt för ett lyckat byggprojekt.