fbpx

ID06

Ökad säkerhet med ID06

Syftet med ID06 och personalliggarlagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens inom byggbranschen. Med ID06 kan man lätt identifiera personer på byggarbetsplatsen och man kan vara säker på att varje arbetare är kopplas till en arbetsgivare, vilket ökar säkerheten på arbetsplatsen genom att det enbart kan finnas en säkerställd identitet per kort och företag. ID06 består av två delar: kontroll av bolag som ansluter sig till ID06 och säkerställd identitet på individer som ska ha ett ID06-kort.

ID06 har flera användningsområden; närvaroregistrering i elektronisk personalliggare (obligatoriskt för alla byggarbetsplatser sedan 2016), möjlighet att digitalisera utbildningsbevis, samt inpasserings- och låsfunktioner

ID06-systemet består av:

  • Personligt obligatoriskt ID06-kort för alla som vistas på en ID06-ansluten arbetsplats.
  • Spårbara loggar för in- och utregistrering i arbetsplatsens personalliggare.
  • Digital personalliggare som uppfyller lagkraven från 1 januari 2016.
  • Centralt spärregister för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet.
  • Databas för digitala utbildningsbevis.

EHRAB:s personal är självklart utrustad med ID06 och legitimation när de befinner sig ute på sina byggarbetsplatser.

Hur skaffar jag ID06?

Firmatecknaren/person delegerad av firmatecknaren på ditt företag kontaktar något av de auktoriserade ID06-kortbolagen.  Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på ID06s hemsida här: id06.se. ID06 finns dessutom på tre ställen i Polen via en lokal polsk partner.

ID06 godkänner giltigt pass, nationellt ID (som också gäller för resor inom EU) och digitalt BankID som legitimation. 

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat ett säkert mobilt ID06-kort. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma funktioner som det fysiska ID06-kortet och kan alltså användas för registrering i en elektronisk personliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen.  

ID06 är ett fristående, icke vinstutdelande bolag som ägs gemensamt av Byggföretagen, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen, Transportföretagen och Måleriföretagen.