fbpx

SKU5

Skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

På den här sidan har vi samlat väsentlig information om 45-dagarsregeln och hur den påverkar dig som jobbar inom bygg.

De ändringar som skedde i SKU5 under 2020 innebär
att de som arbetar tillfälligt i Sverige, såsom utländska byggarbetare, beskattas i Sverige. Syftet med detta är att göra lagarna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara arbetsgivaren. Det som avgör om och var arbetstagaren ska beskattas är snarare vem personen utför arbetet för.

I praktiken innebär de här reglerna att många utländska arbetstagare, som tillfälligt arbetar i Sverige blir skattskyldiga i Sverige. Det betyder att en anställd, som hyrs ut eller ställs till förfogande för att arbeta i en verksamhet i Sverige, blir skattskyldig i Sverige från sin första arbetsdag. Undantag gäller för personal som är uthyrd för att arbeta under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i Sverige inte är fler än totalt 45 dagar under ett kalenderår.

Det är arbetsgivarens ansvar att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet, vilket i praktiken kommer att ställa högre krav på arbetsgivare att identifiera vilka medarbetare
som befinner sig i Sverige och hur mycket tid de tillbringar i landet. 

I Sverige tittar man på följande faktorer för att bedöma om personen anses ha en ekonomisk arbetsgivare i Sverige:

  • Kontroll och ledning
  • Vem står för arbetsredskap och material?
  • Vem beslutar om arbetsschema och semester?
  • Om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den arbetsgivare i Sverige där arbetet utförs.

Ladda ner vår PDF för utförlig information om vad som gäller.