fbpx

Udstationeringsloven

Med EHRABs løsninger er du ikke berørt af udstationeringsloven

Hvis du vælger en udenlandsk bemandingsløsning, der ikke ansætter sine medarbejdere lokalt i Sverige, skal du vide, hvad udstationeringsdirektivet betyder for dig. 

EU-direktivet præciserer bl.a. arbejdsgiverens ansvar for sine arbejdstageres rettigheder og den lovgivning, der gælder for ansættelsen. En arbejdstager, der er udstationeret i Sverige (som ikke er ansat i Sverige), må højst arbejde i landet i 6 måneder ad gangen.

Leverandører, der udstationerer arbejdstagere til Sverige, er forpligtet til at udpege en repræsentant, der er bemyndiget til at forhandle og indgå kollektive overenskomster. Arbejdsgiveren skal også give Arbejdstilsynet besked om en kontaktperson. Hvis du ikke har fuld kontrol med, at dine underleverandører overholder de fastsatte retningslinjer og regler, kan din virksomhed blive udsat for strejke blandt arbejdstagerne. 

Som kunde hos EHRAB er du ikke berørt af udstationeringsdirektivet og alle de regler og bestemmelser, der følger med det, såsom at udpege en lokal tillidsrepræsentant og kontaktperson til det svenske Arbejdstilsynet eller hvor længe udstationerede arbejdstagere kan ophold i Sverige.

Alle medarbejdere, der er ansat af EHRAB i Sverige, aflønnes lokalt, og vi følger kollektive overenskomster, med al den sikkerhed det giver dig. Dette skaber loyale medarbejdere, som fortsætter med at arbejde for os år efter år. Hvilket på sigt giver dig fagligt kvalificerede medarbejdere.

EHRAB leverer altid komplette teams med arbejdsledelse. Da vi udfører mange byggeprojekter i Sverige, kan vi nemt flytte gennemprøvede professionelle teams til dit projekt. 

EHRAB er medlem af den svenske Byggföretagen og Installatörsföretagen.