fbpx

Wet op de terbeschikkingstelling van werknemers

Met de oplossingen die EHRAB biedt, bent u niet onderworpen aan de wet op de terbeschikkingstelling van werknemers.

Als u kiest voor een buitenlandse personeelsoplossing waarbij geen werknemers lokaal in Zweden worden aangenomen, moet u weten wat de detacheringsrichtlijn voor u betekent. 

De EU-richtlijn omschrijft onder meer nauwkeurig de reikwijdte van de eigen rechten van de werknemer en het recht dat op de arbeid van toepassing is. Een werknemer die naar Zweden wordt gedetacheerd (en niet in Zweden is aangenomen) mag maximaal 6 maanden per keer in Zweden werken.

Leveranciers die werknemers naar Zweden detacheren zijn verplicht een vertegenwoordiger aan te wijzen die bevoegd is om over collectieve overeenkomsten te onderhandelen en deze te sluiten. De werkgever moet de Zweedse Arbeidsinspectie ook op de hoogte stellen over het aanstellen van een contactpersoon. Als u geen volledige controle hebt over de naleving van de vastgestelde richtsnoeren en regels, kunt u dit bedrijf blootstellen aan een staking van de werknemers. 

Als klant van EHRAB wordt u niet geraakt door de detacheringsrichtlijn of gerelateerde regels en voorschriften, zoals de aanstelling van een lokale vakbondsvertegenwoordiger en contactpersonen voor de Zweedse Arbeidsinspectie, of hoe lang gedetacheerde werknemers binnen de Europese Unie mogen blijven.

Alle werknemers van EHRAB in Zweden worden lokaal betaald en houden zich aan collectieve arbeidsovereenkomsten, waardoor u alle zekerheid heeft. Daardoor hebben we trouwe werknemers die jaar na jaar voor ons werken. Wat op termijn resulteert in professioneel gekwalificeerde werknemers.

EHRAB levert altijd complete teams met een arbeidsmanagementmechanisme. Aangezien wij veel bouwprojecten in Zweden uitvoeren, kunnen wij beproefde professionele ploegen gemakkelijk naar uw project overbrengen. 

EHRAB is lid van de Zweedse Bouwindustrie en de Installatievereniging.