fbpx

OVER EHRAB

Wij bieden uitstekende, uitgebreide personeelsoplossingen, altijd op een eerlijke basis.

Over EHRAB

We geloven dat iedereen in een duurzame omgeving wil leven, in huizen en steden die gebouwd zijn door eerlijk betaalde bouwvakkers die onder fatsoenlijke omstandigheden werken.

Doordat het momenteel moeilijk is goede werknemers aan te trekken en veel werknemers met pensioen gaan, is er een tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector. Tegelijkertijd hebben mazen in de regelgeving en illegaal opererende bedrijven een ongezond concurrentieklimaat gecreëerd waarin zowel werkgevers als werknemers verlies lijden door ongunstige contracten en een verminderde kwaliteit van de dienstverlening.

De bouwsector moet zijn verantwoordelijkheid nemen en meer duurzaamheidsmaatregelen nemen. Zowel door meer milieu- en klimaatvriendelijke materialen te gebruiken als door werknemers te leiden volgens duurzame principes, waarbij wij als werkgever de lokale wet- en regelgeving moeten naleven, belastingen moeten betalen, eerlijke arbeidsvoorwaarden moeten garanderen en vooral onze werknemers met respect en zorg moeten behandelen.

Het bedrijfsmodel en doel van EHRAB is het leveren van innovatieve HR management en recruitment oplossingen. Wij zijn een veilige werkgever en betrouwbare leverancier met jarenlange ervaring in het leveren van maatwerkoplossingen voor enkele van de grootste bouwbedrijven in Europa. Tot nu toe hebben we meer dan 1000 projecten voor bedrijven in heel Europa opgeleverd.

We zijn een Zweedse multinational die lokaal opereert. Dit betekent dat wij deskundig personeel inzetten waar het nodig is. We zijn momenteel aanwezig op de markt in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Nederland, Polen en Roemenië. We betreden voortdurend nieuwe markten waar behoefte aan is.

Om het voor werknemers en werkgevers zo gemakkelijk mogelijk te maken elkaar te vinden, hebben we ByggJobs gecreëerd, een digitaal wervingsplatform voor de bouwsector, waar het gemakkelijk is om bouwvakkers te vinden voor specifieke projecten.

Lees meer over onze waarden en hoe wij onze verantwoordelijkheid zien tegenover onze klanten, zakenpartners, de industrie en het milieu.

Onze waarden

We willen duurzame relaties opbouwen met onze klanten, zakenpartners en medewerkers, waarbij wij voor ogen houden dat een van de voorwaarden voor succesvolle samenwerking wederzijds vertrouwen is. We hebben basisprincipes van Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Zorg ontwikkeld die ten grondslag liggen aan alle acties die wij ondernemen in ons dagelijks werk, in onze contacten en relaties zowel binnen ons bedrijf als met externe partners, die ervoor zorgen dat iedereen die bij EHRAB werkt naar dezelfde doelen toewerkt:

WE ZORGEN VOOR VEILIGHEID

 • We bieden veilige werkomstandigheden.
 • We houden ons aan de toepasselijke wetgeving en sluiten collectieve overeenkomsten.
 • We geloven in het opbouwen van veiligheid door middel van duurzame relaties.
 • We richten ons op stabiliteit en duurzaamheid die bijdragen aan het succes van onze klanten en collega’s.

WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

 • Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en bieden duurzame personeelsoplossingen.
 • We nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en komen onze afspraken altijd na.
 • We communiceren duidelijk en direct.

WE TONEN BELANGSTELLING

 • Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal en daarom zorgen wij speciaal voor hen.
 • We geven om onze klanten en zakenpartners en interesseren ons voor hun situatie.
 • We handhaven een hoog serviceniveau en behandelen onze collega’s altijd zo goed mogelijk.
 • We geven om en reageren op de behoeften van onze klanten.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

We werken voortdurend aan verandering en verbetering van de sector, door sociale kwesties aan te pakken en veilige werkgelegenheid te bieden met consequent eerlijke voorwaarden.

 • We bestrijden sociale dumping en criminaliteit en werken alleen samen met zakenpartners die het belang van sociale verantwoordelijkheid inzien.

 • We werken aan de verbetering van de gezondheid, de veiligheid en de werkomgeving van onze werknemers.

 • We spannen ons voortdurend in om de negatieve gevolgen van onze activiteiten voor het milieu te verminderen en bij te dragen tot een duurzamere samenleving.

 • We houden ons aan de wetten, voorschriften en alle andere vereisten van de markt waarin we actief zijn.

 • We willen zo transparant mogelijk werken voor zowel werknemers als bedrijven en werken aan een werkomgeving die zo open mogelijk is voor mensen met verschillende culturen en achtergronden.

Uitdagingen in de sector

Binnen elk bouwproject zijn er specifieke moeilijkheden, maar er zijn ook veel uitdagingen van algemene aard die de bouwsector als geheel treffen:

Het is niet zo gemakkelijk om in de Europese Unie betrouwbare en gekwalificeerde werknemers te vinden.

Meer dan de helft van de Europese bouwbedrijven heeft moeite om werknemers te vinden.

Tegen 2023 zal ongeveer 20% van de werknemers in de bouwsector met pensioen gaan.

Generatie X kiest andere werkterreinen dan de bouw.

De vier bovenstaande punten, samen met mazen in de wetgeving die sociale dumping (mensen die worden uitgebuit en gedwongen worden te werken in slavenachtige omstandigheden) en bedrijven die de wet overtreden, waardoor een ongezond  concurrentieklimaat ontstaat waarin serieuze bedrijven gedwongen worden hun deuren te sluiten,  hebben geleid tot een tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector in heel Europa. Helaas ziet het er niet naar uit dat dit in de komende jaren zal veranderen; eerder is een aanzienlijke verslechtering te verwachten. 

We zien de noodzaak om in Europa over de grenzen heen samen te werken en arbeidskrachten te mobiliseren waar dat nodig is. 

EHRAB levert het juiste personeel met het oog op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We leveren complete bouwteams en zorgen voor de juiste opleiding  en goede  arbeidsvoorwaarden voor onze werknemers.