fbpx

O EHRAB

Oferujemy doskonałe, kompleksowe rozwiązania kadrowe zawsze na uczciwych zasadach.

O EHRAB

Wierzymy, że każdy człowiek chce żyć w otoczeniu, w którym zachowuje się zasady zrównoważonego rozwoju, w domach i miastach zbudowanych przez uczciwie wynagradzanych pracowników budowlanych pracujących w godnych warunkach.

Aktualnie ze względu na trudności w pozyskiwaniu dobrych pracowników i odchodzenie wielu pracowników na emeryturę w budownictwie brakuje rąk do pracy. Jednocześnie luki w przepisach i firmy działające niezgodnie z prawem stworzyły niezdrowe otoczenie konkurencyjne, w którym zarówno pracodawcy, jak i pracownicy ponoszą straty ze względu na niekorzystne dla siebie umowy i obniżoną jakość świadczenia usług.

Branża budowlana musi wziąć na siebie odpowiedzialność i zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zarówno poprzez stosowanie materiałów bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego i klimatu, jak i poprzez zarządzanie pracownikami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w ramach których jako pracodawcy musimy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji, płacić podatki, zapewniać uczciwe warunki zatrudnienia, a przede wszystkim traktować naszych pracowników z szacunkiem i troską.

Model i cel biznesowy firmy EHRAB to zapewnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania kadrami i rekrutacji. Jesteśmy bezpiecznym pracodawcą i zaufanym dostawcą posiadającym wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta dla największych firm budowlanych w Europie. Do dzisiaj dostarczyliśmy ponad 1000 projektów dla firm w całej Europie.

Jesteśmy szwedzką firmą międzynarodową działającą lokalnie. Oznacza to, że mobilizujemy wykwalifikowaną kadrę tam, gdzie jest ona potrzebna. Aktualnie jesteśmy obecni na rynku w Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii, Polsce i Rumunii. Stale wkraczamy na nowe rynki, jeżeli tylko istnieje taka potrzeba.

Aby maksymalnie ułatwić pracownikom i pracodawcom wzajemne odnajdywanie się, stworzyliśmy platformę cyfrową ByggJobs, platformę rekrutacyjną dla branży budowlanej, gdzie łatwo odnaleźć pracowników budowlanych na potrzeby konkretnych projektów.

Poznaj wartości, którymi się kierujemy, i dowiedz się, jak postrzegamy naszą odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów biznesowych, branży i środowiska.

Nasze wartości

Pragniemy budować trwałe relacje z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami, pamiętając, że jednym z warunków udanej współpracy jest wzajemne zaufanie. Opracowaliśmy najważniejsze zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialności i troski będące podstawą wszelkich działań podejmowanych przez nas w codziennej pracy, w kontaktach i relacjach zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i z partnerami zewnętrznymi, które gwarantują, że każda osoba pracująca w firmie EHRAB będzie działała na rzez osiągnięcia tych samych celów:

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

 • Oferujemy bezpieczne warunki pracy.
 • Przestrzegamy obowiązujących przepisów i zawieramy układy zbiorowe.
 • Wierzymy w budowanie bezpieczeństwa poprzez trwałe relacje.
 • Stawiamy na stabilność i zrównoważony rozwój, który przyczynia się do sukcesu naszych klientów i współpracowników.

PODEJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Bierzemy odpowiedzialność społeczną i oferujemy zrównoważone rozwiązania kadrowe.
 • Bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę i zawsze wywiązujemy się z podjętych zobowiązań.
 • Komunikujemy się jasno i bezpośrednio.

INTERESUJEMY SIĘ

 • Nasi pracownicy to nasz najważniejszy atut, dlatego dbamy o nich w sposób szczególny.
 • Troszczymy się o naszych klientów i partnerów biznesowych i interesujemy się ich sytuacją.
 • Utrzymujemy wysoki poziom usług i zawsze traktujemy naszych współpracowników jak najlepiej.
 • Dbamy o potrzeby naszych klientów i reagujemy na nie.

Nasza odpowiedzialność społeczna

Nieustannie pracujemy nad zmianami i poprawą sytuacji w branży, rozwiązując problemy społeczne i zapewniając bezpieczne zatrudnienie na niezmiennie uczciwych warunkach.

 • Walczymy z dumpingiem socjalnym i przestępczością i współpracujemy tylko z partnerami biznesowymi, którzy doceniają wagę kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną.

 • Pracujemy nad poprawą stanu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy naszych pracowników.

 • Stale pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu naszych działań na środowisko i przyczyniamy się do budowania bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

 • Przestrzegamy przepisów, regulacji i wszelkich innych wymogów obowiązujących na rynku, na którym działamy.

 • Pragniemy działać na jak najbardziej przejrzystych zasadach zarówno dla pracowników, jak i dla firm i pracować na rzecz stworzenia środowiska pracy jak najbardziej otwartego dla ludzi z różnych kultur i środowisk.

Wyzwania w branży

W ramach każdego projektu budowlanego trzeba mierzyć się z konkretnymi trudnościami, ale istnieje również wiele wyzwań o charakterze ogólnym, które mają wpływ na całą branżę budowlaną:

W Unii Europejskiej nie jest tak łatwo znaleźć rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników.

Ponad połowa europejskich firm budowlanych ma trudności ze znalezieniem pracowników.

Do 2023 roku około 20% pracowników budowlanych przejdzie na emeryturę.

Pokolenie X wybiera inne obszary zatrudnienia niż budownictwo.

Cztery powyższe punkty, wraz z lukami w przepisach, które umożliwiają dumping socjalny (ludzie wyzyskiwani i zmuszani do pracy w niewolniczych warunkach)  oraz przedsiębiorstwa łamiące prawo tworzące niezdrowe otoczenie konkurencyjne, w którym poważne przedsiębiorstwa są zmuszone zakończyć działalność,  doprowadziły do niedoboru siły roboczej w branży budowlanej w całej Europie. Niestety, nie wygląda na to, żeby miało się to zmienić w ciągu najbliższych kilku lat, a raczej, należy się spodziewać istotnego pogorszenia. 

Widzimy potrzebę współpracy ponad granicami w Europie i mobilizowania siły roboczej tam, gdzie jest ona potrzebna. 

Firma EHRAB zapewnia odpowiedni personel z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i uwzględnieniem kwestii odpowiedzialności społecznej. Dostarczamy całe ekipy budowlane, zapewniając naszym pracownikom odpowiednie szkolenia  i dobre  warunki zatrudnienia.