fbpx

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dla firmy EHRAB kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska mają najwyższe znaczenie. Jesteśmy poważnym partnerem i dlatego oczywiste jest, że nasi pracownicy przechodzą szkolenia niezbędne do wykonywanej pracy. Jest to podstawowa zasada w procesie dostarczania pracowników zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą szkolenia BHP dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa personelu. Po prostu dopasowujemy wymagania szkoleniowe naszych klientów do poszczególnych projektów i sprawdzamy, czy nasi pracownicy posiadają odpowiednie certyfikaty. W ten sposób przy zleceniu naszej firmie znalezienia pracowników na plac budowy zawsze możemy przedstawić wykaz szkoleń, w jakich uczestniczył dany pracownik. W ten sposób nasz klient może spać spokojnie, mając pewność, że personel na budowie przeszedł odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i zna szwedzkie przepisy dotyczące środowiska pracy. 

Zdecydowaną większość szkoleń prowadzi nasza własna szkoła, to znaczy szkoła EHRAB. Przykładowe szkolenia, jakie oferujemy, to: bezpieczne podnoszenie, stawianie rusztowań, prace na gorąco i bezpieczne prace budowlane. Jeżeli nasi pracownicy muszą przejść szkolenia, których nie możemy zapewnić w naszej firmie, angażujemy szkoleniowców z zewnątrz. Przykładowe szkolenia zewnętrzne obejmują takie zagadnienia, jak: roboty drogowe, windy czy bezpieczeństwo elektryczne.

Powołaliśmy do życia szkołę EHRAB, aby mieć pewność, że nasi pracownicy przechodzą potrzebne im szkolenia BHP i tym samym, staliśmy się przeciwwagą dla wszystkich agencji pracy w branży budowlanej, które nie traktują szkoleń BHP poważnie, oszukują przy wystawianiu certyfikatów i przy prowadzeniu szkoleń dla pracowników.

Wiemy, że nasi wyszkoleni pracownicy budowlani oraz poważna polityka, jaką prowadzimy w zakresie bezpieczeństwa, nie tylko stanowią wielką wartość dla naszych pracowników i dla naszych klientów, lecz także że w sensie ogólnym stanowi to wielką wartość dla całej branży budowlanej.

Wyznaczyliśmy w naszej firmie osobę odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, aby mieć pewność, że nasi klienci również spełniają wymagania dotyczące bezpiecznego środowiska pracy. Do obowiązków tej osoby należy między innymi ciągłe przeprowadzanie testów i inspekcji na placach budowy, na których pracują nasi pracownicy.