fbpx

O funkcji whistleblowing

Zgłoszenie jest całkowicie anonimowe i musi być oparte na konkretnych podejrzeniach Nie trzeba mieć dowodów na swoje podejrzenia, ale nie wolno oskarżać w złym zamiarze lub ze świadomością, że oskarżenie jest fałszywe. Fałszywe lub złośliwe oskarżenia są poważnym wykroczeniem.

Aby można było dokonać zgłoszenia, musi istnieć konkretne podejrzenie zdarzenia, które spełnia oba poniższe kryteria:

 • Dotyczy ono poważnej nieprawidłowości
 • Oraz nieprawidłowość została popełniona przez członka kierownictwa EHRAB lub inną kluczową osobę w firmie.

Zgłoszenie, które spełnia oba powyższe kryteria, jest określane w regulacjach wewnętrznych EHRAB jako zgłoszenie kwalifikowane i/lub jako zgłoszenie whistleblowing.

Za poważne nieprawidłowości uważa się:

 • Przestępstwa finansowe, takie jak łapówki, przekupstwo, kradzież, oszustwo i fałszerstwo, korupcja, przestępstwa księgowe i inne naruszenia przepisów księgowych i podatkowych.
 • Inne poważne nieprawidłowości mające wpływ na żywotne interesy EHRAB lub życie i zdrowie jednostek, takie jak np. poważne wykroczenia przeciwko środowisku, poważne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz bardzo poważne formy dyskryminacji i molestowania.

Za kierownictwo i/lub inne kluczowe osoby w firmie uważa się:

 • Dyrektora zarządzającego EHRAB Holding AB
 • Członka zarządu EHRAB Holding AB
 • Dyrektora zarządzającego odpowiedniej spółki córki EHRAB Holding AB
 • Członka zarządu odpowiedniej spółki córki EHRAB Holding AB
 • Przedstawiciela działu kadr

CZEGO NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ?

Sprawy inne niż wymienione powyżej należy załatwić, powiadamiając bezpośredniego przełożonego lub inną powiązaną organizacyjnie osobę na wyższym stanowisku. Względnie za pośrednictwem naszej funkcji Opinie.

Sprawy, których nie należy zgłaszać poprzez whistleblowing, to np:

 • • incydenty, które nie stanowią poważnych nieprawidłowości zdefiniowanych powyżej, takie jak np. ogólne niezadowolenie ze sposobu prowadzenia firmy lub z przywództwa, wynagrodzenia lub innych spraw kadrowych.
 • Poważne nieprawidłowości popełnione przez osoby, które nie należą do kierownictwa EHRAB lub nie są kluczowymi osobami w firmie, określonymi powyżej.

Zgłoszenie, które nie spełnia kryteriów zgłoszenia w systemie whistleblowing opisanych powyżej, jest określane w wewnętrznych regulacjach EHRAB jako zgłoszenie niezakwalifikowane. Zgłoszenie niezakwalifikowane nie będzie traktowane jako zgłoszenie whistleblowing. Jeśli dokonasz zgłoszenia niezakwalifikowanego, otrzymasz odpowiednie powiadomienie (jeśli została nam przekazana możliwość kontaktu), a zgłoszenie będzie usunięte w ciągu trzech tygodni.