fbpx

SKU5

Przepisy podatkowe dotyczące pracy tymczasowej w Szwecji

Na tej stronie zebraliśmy najważniejsze informacje na temat zasady 45 dni i jej znaczenia dla pracownika budowlanego.

Zmiany wprowadzone w SKU5 w 2020 r.
obejmują osoby pracujące tymczasowo w Szwecji, takie jak zagraniczni pracownicy budowlani opodatkowani w  Szwecji. Celem jest uczynienie przepisów dotyczących rynku pracy bardziej neutralnymi pod względem konkurencji.

Koncepcja pracodawcy ekonomicznego oznacza, że firma, która wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, niekoniecznie  jest uważana za pracodawcę. O tym, czy i gdzie pracownik podlega opodatkowaniu, decyduje raczej to, dla kogo wykonuje pracę.

W praktyce przepisy te oznaczają, że wielu pracowników zagranicznych, którzy czasowo pracują w  Szwecji, podlega opodatkowaniu w Szwecji. Oznacza to, że pracownik, który został wynajęty lub oddelegowany do pracy  w firmie w Szwecji, podlega opodatkowaniu w Szwecji od pierwszego dnia pracy. Wyjątki dotyczą pracowników , którzy są wynajmowani do pracy na maksymalnie 15 kolejnych dni, i jeżeli dni pracy w  Szwecji nie przekraczają łącznie 45 dni w roku kalendarzowym.

Obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie koncepcji pracodawcy ekonomicznego, co w praktyce będzie stawiało pracodawcom większe wymagania w zakresie określenia,
którzy pracownicy przebywają w Szwecji i ile czasu spędzają w tym kraju. 

 W Szwecji przy ocenie, czy dana osoba jest uznawana za pracodawcę ekonomicznego, bierze się pod uwagę następujące czynniki :

  • Kontrola i zarządzanie
  • Kto zapewnia narzędzia i materiały?
  • Kto decyduje o grafiku pracy i urlopach?
  • Jeżeli koszt wynagrodzenia pracownika jest fakturowany przez formalnego pracodawcę na pracodawcę w Szwecji, w którym wykonywana jest praca.

Pobierz nasz plik PDF, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów.