fbpx

SKU5

Skatteregler for midlertidigt arbejde i Sverige

På denne side samler vi væsentlig information om 45-dages reglen, og hvordan den påvirker dig som bygningsarbejder.

Ændringerne i SKU5 i 2020 omfatter dem
der arbejder midlertidigt i Sverige, såsom udenlandske bygningsarbejdere, der beskattes i Sverige. Målet er at gøre arbejdsmarkedslovgivningen mere konkurrenceneutral.

Det økonomiske arbejdsgiverbegreb betyder, at den virksomhed, der udbetaler medarbejderens løn, ikke nødvendigvis betragtes som arbejdsgiver. Det, der afgør, om og hvor medarbejderen beskattes, er, for hvem personen udfører arbejdet.

I praksis betyder disse regler, at mange udenlandske arbejdstagere, der midlertidigt arbejder i Sverige, bliver skattepligtige i Sverige. Det betyder, at en arbejdstager, der udlejes eller stilles til rådighed for at arbejde i en virksomhed i Sverige, bliver skattepligtig i Sverige fra sin første arbejdsdag. Undtagelser gælder for personale, der er udlejet til at arbejde i maksimalt 15 sammenhængende dage, og hvis arbejdsdagene i Sverige ikke overstiger i alt 45 dage i et kalenderår.

Det er arbejdsgiverens ansvar at indføre det økonomiske arbejdsgiverbegreb, som i praksis vil stille større krav til arbejdsgiverne om at identificere, hvilke medarbejdere
der er i Sverige, og hvor meget tid de tilbringer i landet. 

I Sverige ses der på følgende faktorer for at vurdere, om personen anses for at have en økonomisk arbejdsgiver i Sverige:

  • Kontrol og styring
  • Hvem leverer værktøjer og materialer?
  • Hvem bestemmer over arbejdstid og helligdage?
  • Hvis udgifterne til arbejdstagerens løn faktureres fra den formelle arbejdsgiver til den arbejdsgiver i Sverige, hvor arbejdet udføres.

Download vores PDF for detaljeret information om, hvad der gælder.