fbpx

SKU5

Belastingregels voor tijdelijk werk in Zweden

Op deze pagina hebben we de belangrijkste informatie verzameld over de 45-dagenregel en wat dit betekent voor een bouwvakker.

De wijzigingen die in 2020 in SKU5 werden ingevoerd
, hebben betrekking op degenen die tijdelijk in Zweden werken, zoals buitenlandse bouwvakkers die in  Zweden worden belast. Doel is de arbeidsmarktwetgeving concurrentieneutraal te maken.

Het begrip economisch werkgever houdt in dat een onderneming die een werknemer een salaris betaalt, niet noodzakelijkerwijs als werkgever wordt beschouwd.   Of en waar een werknemer belastbaar is, wordt veeleer bepaald door de vraag voor wie hij of zij het werk verricht.

In de praktijk betekent deze wetgeving dat veel buitenlandse werknemers die tijdelijk in  Zweden werken, in Zweden belastingplichtig zijn. Dit betekent dat een werknemer die wordt aangenomen of gedetacheerd om voor een bedrijf in Zweden te werken , in Zweden belastbaar is vanaf de eerste werkdag. Uitzonderingen gelden voor  werknemers die worden aangenomen om maximaal 15 opeenvolgende dagen te werken, en als de werkdagen in  Zweden in totaal niet meer dan 45 dagen in een kalenderjaar bedragen.

Het is aan de werkgever om het begrip economische werkgever in te voeren, wat in de praktijk meer eisen zal stellen aan de werkgevers om te bepalen welke werknemers
in Zweden zijn en hoeveel tijd zij in Zweden doorbrengen. 

In Zweden worden de  volgende factoren in aanmerking genomen om te beoordelen of iemand als economische werkgever  wordt beschouwd:

  • Controle en beheer
  • Wie levert de instrumenten en materialen?
  • Wie beslist over het werkrooster en de vakanties?
  • Indien de loonkosten van de werknemer door de formele werkgever in rekening worden gebracht bij de werkgever in Zweden waar het werk wordt verricht.

Download onze PDF voor gedetailleerde informatie over de toepasselijke wetgeving.