fbpx

Gezondheid en veiligheid op het werk

Vooreerst de beginselen van gezondheid en veiligheid op het werk

Voor EHRAB zijn gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties van het grootste belang. We zijn een serieuze partner en daarom is het vanzelfsprekend dat onze medewerkers de voor hun werk noodzakelijke opleiding krijgen. Dit is een fundamenteel beginsel bij het leveren van duurzame werknemers.

Al onze medewerkers krijgen gezondheids- en veiligheidstrainingen om de veiligheid van het personeel op een hoog peil te houden. We stemmen de opleidingsvereisten van onze klanten eenvoudigweg af op de individuele projecten en controleren of onze medewerkers gecertificeerd zijn. Zo kunnen wij, wanneer wij ons bedrijf inschakelen om werknemers voor een bouwplaats te vinden, altijd een lijst overleggen van de opleidingen die de werknemer heeft gevolgd. Zo kan onze klant er zeker van zijn dat het personeel ter plaatse een adequate opleiding in arbeidsveiligheid heeft gekregen en vertrouwd is met de Zweedse voorschriften inzake werkomgeving. 

Het overgrote deel van de opleiding wordt verzorgd door onze eigen school, de EHRAB-school. Voorbeelden van de opleidingen die wij aanbieden zijn veilig tillen, steigerbouw, heet werk en veilig werken in de bouw. Als onze werknemers een opleiding nodig hebben die wij niet intern kunnen verzorgen, schakelen wij externe trainers in. Voorbeelden van externe opleiding zijn onderwerpen als wegwerkzaamheden, liften of elektrische veiligheid.

We hebben de EHRAB-school opgericht om ervoor te zorgen dat onze werknemers de gezondheids- en veiligheidstraining krijgen die ze nodig hebben en daarmee zijn we het tegenwicht geworden voor alle uitzendbureaus in de bouw die gezondheids- en veiligheidstraining niet serieus nemen, sjoemelen met certificaten en met de opleiding van werknemers.

Wij weten dat onze goed opgeleide bouwvakkers en het serieuze veiligheidsbeleid dat wij voeren niet alleen van grote waarde is voor onze werknemers en onze klanten, maar dat het in algemene zin ook van grote waarde is voor de bouwsector als geheel.

Wij hebben binnen ons bedrijf een gezondheids- en veiligheidsfunctionaris aangesteld om ervoor te zorgen dat ook onze klanten voldoen aan de eisen voor een veilige werkomgeving. De verantwoordelijkheden van deze persoon omvatten het voortdurend testen en inspecteren van de bouwplaatsen waar onze werknemers werken.