fbpx

Matchmaking diensten

De missie van EHRAB

Matchmaking diensten

EHRAB is er erg trots op deel uit te maken van het “Rusta och Matcha”-programma van de Zweedse arbeidsbemiddelingsdienst. In het kader van het programma “Rusta och Matcha” leiden wij mensen op die van de arbeidsmarkt in de bouw zijn uitgesloten, opdat zij na afronding van hun opleiding werk zouden kunnen vinden in de bouw en zo kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt.

Via onze matchingdiensten helpt Arbetsförmedlingen, samen met onafhankelijke aanbieders, werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan door hen de opleiding te bieden die ze nodig hebben om zich om te scholen of bij te scholen op gebieden waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft.

Gezien de uitdagingen waarmee de bouwsector momenteel wordt geconfronteerd, namelijk de talrijke pensioneringen en de afnemende belangstelling voor de bouw bij mensen van generatie X, is “Rusta en Matcha” een zeer goede dienst die van groot nut zal zijn bij de aanwerving van goede en betrouwbare werknemers voor bouwprojecten.

De training van EHRAB bouwt voort op de training die we al aan onze werknemers geven om het juiste niveau van bekwaamheid en veiligheid op het werk te garanderen bij de uitvoering van projecten voor klanten. Voorbeelden van de opleidingen die we aanbieden zijn: veilig tillen, valbeveiliging, steigerbouw, heet werk, veilig werken in de bouw, wegwerkzaamheden of elektrische veiligheid.

Deelnemers aan het “Rusta och Matcha”-programma worden geselecteerd aan de hand van een statistisch beoordelingsinstrument dat de kansen van de werkzoekende om binnen 12 maanden een baan te vinden of een opleiding te beginnen beoordeelt.

Lees meer over het ‘Rusta och Matcha’-programma op de website van de Zweedse dienst voor arbeidsvoorziening.

De EHRAB-school

Om de veiligheid van onze medewerkers onder controle te houden, hebben wij de EHRAB-school opgericht, waar wij onze medewerkers de opleiding geven die zij nodig hebben om veilig te werken, in het belang van henzelf en onze klanten.

De EHRAB-school werkt in overeenstemming met ons doel om altijd bouwvakkers van de hoogste kwaliteit te leveren, en de veiligheid van onze werknemers staat bij ons altijd voorop, iets waar veel niet-professionele wervingsbureaus helaas helemaal niet om geven.

Ons aanbod

NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN

Al onze werknemers zijn werkzaam in Zweden, hetgeen betekent dat wij de Zweedse wetgeving en de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten naleven.

KWALITEIT

Onze kwaliteitsgarantie garandeert dat we altijd personeel selecteren met de juiste vakbekwaamheid voor het project. Wij handelen snel en passen ons personeel aan de behoeften van de klant aan.

SERVICE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Onze diensten gaan gepaard met uitzonderlijke technische bijstand, 24 uur per dag, 7 dagen per week, met de mogelijkheid van beheer ter plaatse of elders.

COMMUNICATIE

Met een Engelstalig management versterken wij de communicatie, wat een sleutelelement is van een succesvol bouwproject.