EHRAB at 10th place with a 538% growth!

  Uncategorized

FullSizeRender

Martin Hellman, Business Developer EHRAB & Benjamin von Jahf, CEO EHRAB

Den 26:e november var det dags för årets Gasellgala i Göteborgs konserthus. Evenemanget bjöd på ett storslaget eftermiddagsmingel tillsammans med otroligt många entreprenörer – dels Gasellföretag men också andra gäster, sponsorer och inspiratörer. På programmet stod bland annat intervju med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och Grant Thornton’s VD Stephen Chipman. Årets stora nyheter sammanfattades med dess upp- och nedgångar, pris delades ut, och listor på årets Gasellföretag i Hallands län samt Västra Götalands län presenterades.

Av närmare 800 Gasellföretag år 2015, alla med två saker gemensamt – hårt arbete och dedikation – hamnade EHRAB på en stolt 10:e plats i Västra Götalands län med en tillväxt på 538%.

–  Hårt arbete visar resultat och vi är naturligtvis väldigt glada över denna Gasell-utnämnelse. Att hamna på 10:e plats är dessutom en mycket positiv överraskning och ger oss bara mer motivation och styrka till att fortsätta vårt vardagliga arbete för att göra EHRAB ännu bättre. Det är dock viktigt att påpeka att detta inte hade varit möjligt utan den sammanhållning vi har inom företaget, våra team, personal, medarbetare och naturligtvis våra kunder. Nu sätter vi nya mål och siktar på en 1:a plats år 2016!
Benjamin von Jahf, VD EHRAB


On the 26th of November it was time for the “Gasell”- gala in the Gothenburg Concert Hall. The event offered a grand afternoon of mingling with many incredible entrepreneurs – both “Gasell”-companies but also other guests, sponsors and inspirational people. The program included interviews with the Swedish Energy Minister Ibrahim Baylan and Grant Thornton’s CEO Stephen Chipman. The year was summarized in terms of industry news with its ups and downs, awards were handed out, and lists of this year’s “Gasell”-companies of Halland County and Västra Götaland County were presented.

Of the nearly 800 “Gasell”-companies in 2015, all with two things in common – hard work and dedication – EHRAB took a proud 10th place in the Västra Götaland County with a growth of 538%.

– Hard work gives result, and we are very pleased with this “Gasell” award. Ending up in 10th place is furthermore a very positive surprise, and just gives us more motivation and strength to continue our daily work to make EHRAB even better. It is important to point out that this had not been possible without the cohesion we have within the company, our team, staff, colleagues and of course our customers. Now we are setting new goals and aiming for a 1st place in 2016!
Benjamin von Jahf, CEO EHRAB