Ett ovanligt bemannings­företag för byggbranschen!

  Uncategorized
Benjamin har byggt upp ett framgångsrikt företag som hyr ut personal till olika bygg- och anläggningsprojekt över hela Norden.

Benjamin von Jahf har på fem år framgångsrikt byggt upp ett unikt bemannings­företag för bygg- och anläggningsbranschen där han hyr ut skräddarsydda arbetslag istället för enskilda individer. Målet är att omsätta 100 miljoner 2018 och börsintroduceras 2020. Foto: Ann-Louise Larsson

http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=47814&m=2879&pt=107

– Att jag hamnade i bemanningsbranschen är egentligen en slump. Jag fick möjlighet att börja arbeta i ett irländskt bemanningsföretag efter studierna och jag såg att behovet av samma slags tjänster fanns även i Sverige. Det var då jag drog igång EHRAB, berättar Benjamin.

EHRAB står för European Human Resources AB och är juridiskt sett ett bemanningsföretag men Benjamin beskriver att det mer som ett företag som jobbar med projektoutsourcing, eftersom affärsidén inte liknar det som vi traditionellt sett förknippar med ett bemanningsföretag.

– Vi hyr ut inarbetade färdiga arbetslag med lagbas och vi arbetar främst med lite längre projekt. Vi hyr aldrig ut en individ en dag till ett företag som många andra bemanningsföretag kan göra, förklarar Benjamin.

EHRAB arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen samt olje- och gasindustrin.

Skillnaden mellan EHRAB och en vanlig underentreprenör är att EHRAB inte själva har något huvudansvar eller konkurrerar om jobben på samma sätt som en vanlig entreprenör gör.

– Vi konkurrerar aldrig med någon entreprenör, istället vill vi vara en tillgång för entreprenörerna genom att erbjuda ett välinarbetat arbetslag som kan hjälpa till vid arbetstoppar bland annat, säger Benjamin.

EHRAB:s personal har erfarenhet från bland annat bro- och tunnelarbeten runt om i hela Norden och bland beställarna finns alla de stora anläggningsföretagen.

– Det var inte lätt att sälja in affärsidén i början, byggbranschen är en konservativ bransch men det gjorde mycket att andra bemanningsföretag redan hade börjat komma in i branschen, det fanns färdiga kollektivavtal och så vidare. Tyvärr är det här en bransch svärtad av en del oseriösa företag och det gör att man måste överprestera för att bli accepterad, berättar Benjamin.

Med sin bakgrund vet han hur svårt det kan vara att komma in på den svenska arbetsmarknaden om man har ett utländskt namn. Därför jobbar EHRAB också mycket med integration, både av personer med utländsk bakgrund och med ungdomar som ska ut på arbetsmarknaden för första gången.

– Med alla de stora anläggningsprojekt som drar igång under de närmaste åren, samtidigt som allt färre ungdomar söker sig till bygg- och anläggningsbranschen, kommer vi att behöva ta in arbetskraft från andra länder. Det som jag försöker göra att ge dessa personer schyssta arbetsvillkor. De får svenska löner, betalar skatt i Sverige, har samma skyddsutrustning och villkor som alla andra på arbetsplatsen, säger Benjamin.

– Jag är tacksam för de möjligheter som jag och min familj fått i Sverige. Nu vill jag ge fler den möjligheten, fortsätter han.

Många av de anställda på byggsidan kommer från Polen, där EHRAB har rekryteringskontor. Alla anställda är handplockade och utvalda efter djupgående intervjuer och välrenommerade referenser.

– Vi skräddarsyr ett team för varje enskilt projekt, säger Benjamin.

Den största utmaningen är att hitta logi till personalen med kort varsel, framför allt i storstäderna.

– Ofta får vi reda på projekten en månad innan de drar igång, men ibland har vi bara två-tre veckor på oss.

EHRAB är nu inne på sitt femte verksamhetsår och omsätter ungefär 35 miljoner kronor om året.

– Nu när vi har varit igång i fem år börjar kunderna komma tillbaka, de är nöjda med det arbete vi utför och det är det viktigaste för mig, fortsätter han.

Inom två år ser Benjamin att det kommer att bli en stor byggboom i Norden och för att stå redo för den håller han på att utveckla företaget och ser över rutinerna.

– Just nu är det lugnet före stormen skulle jag säga. Vi har kontakt med totalt 350-400 personer så vi är redo när jobben kommer.

Idag har EHRAB ungefär 60-70 anställda i Sverige, men är även verksamma i Norge och Danmark. Totalt sysselsätter företaget 100 heltidsanställda och omsätter 50 miljoner kronor i de tre länderna.

Benjamin har stora framtidsvisioner för EHRAB. Målsättningen är att nå en omsättning på 100 miljoner kronor år 2018 och att börsintroduceras 2020.

– Vi är definitivt här för att stanna, kommenterar Benjamin.

Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se