Vi fortsätter utveckla vår produkt till den bästa i branschen!

Vi ser att vi på EHRAB får större och större förtroende från våra kunder. 2018 var ett bra år för EHRAB. Vi fick in många affärer under hösten, och gick in i 2019 med stor orderstock. Även våren 2019 ser lovande ut. Vi räknar med att vi växer med över 60% jämfört med 2018.

Under hösten 2018 genomförde vi även en stor marknadsundersökning där vi intervjuade över 130 beslutsfattare, undersökningen visar att vi har marknadens nöjdaste kunder. Men vi kommer inte att nöja oss med det. Vi vill förbättra oss ytterligare. Därför jobbar vi kontinuerligt med att utveckla vår produkt och se till vi sticker ut som kvalitetsledande inom bemanning av yrkesarbetare.

Vad vi gör då under 2019 för att ta nästa steg för ännu större förtroende:

  • Vi har gått igenom varje steg i vår säljprocess för att säkerställa att vi har korrekt information för att plocka ihop det bäst lämpade teamet för varje projekt (se bild nedan, vi har vitat ut texterna för att inte visa hur vi jobbar för våra kollegor i branschen).
  • Vi utökar även noggrannheten i vår urvals/validerings process när vi behöver ta in nya medarbetare som inte jobbat hos oss sedan tidigare (större urval, noggrannare intervjuer och mer omfattande referenstagning).
  • Vi har tagit fram ett omfattande lojalitetsprogram för våra yrkesarbetare. 
  • Vi höjer våra löner för att attrahera de bästa yrkesarbetarna (vi erbjuder nu de högsta lönerna i Polen för professionella yrkesmän).
  • Vi har utvecklat en ny funktion (Teknisk Chef) för att säkerställa en närmare kontakta med våra kunder och utveckla vårt dagliga kvalitetsarbete. Rekrytering under sommaren.

Trots att vi arbetar hårt med att hela tiden utveckla vårt erbjudande, så måste många delar klaffa för ett lyckat projekt förutom yrkeskunnig arbetskraft. Det krävs bra arbetsledning och processer med kontinuerlig uppföljning. Därför kommer vi att lägga ännu mer energi på att jobba nära våra kunder. För att fånga upp all feedback från våra kunder så registrerar vi alla avvikelser (självklart är vi ISO9001 certifierade) och undersöker vad gick fel för att kunna bli ännu bättre vid nästa leveranstillfälle. 

Vi befinner oss på en resa. Vår ambition är att utveckla vårt erbjudande till den nivån att EHRAB blir företaget andra bemanningsföretag mäter sig emot. 

Anders Grundborn

COO EHRAB