Ehrabs Erbjudande

EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med engelsktalande arbetsledning till den nordiska bygg- och anläggningsbranschen.

Med över 800 dokumenterat yrkeskunniga arbetare har vi styrkan och flexibiliteten att hjälpa dig i både små och stora projekt, i delar av ett projekt eller ett helt. Vi levererar kvalificerad arbetskraft till några av nordens största byggföretag – till projekt där vi säkerhetsställer hög produktivitet, kvalitet, hälsa- och säkerhet. Här är vårt unika erbjudande förklarat i korthet.

  • Du får en engelsktalande arbetsledning som alltid finns på plats och avlastar dina platschefer.
  • EHRAB levererar alltid lagbasar, förmän och projektledare till alla projekt.
  • EHRAB ökar dina vinstmarginaler avsevärt samtidigt som arbetskraftens produktivitet förbättras.
  • EHRAB ger dig möjlighet att leverera alla projekt på utsatt tid genom att enkelt öka och minska antal arbetare under projektets gång.
  • EHRAB minskar risken för laglig och reglerad överensstämmelse.
  • Våra arbetare är välutbildade och utsätter sig inte för riskfyllda moment.
  • EHRAB minskar dina administrativa- och försäkringskostnader (lönehantering, rekrytering, annonsering, skatter, utvärdering mm).

EHRAB är medlemmar av Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Almega Kompetensföretagen och är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.

Introduktion av EHRAB. Benjamin von Jahf - VD/grundare

VI ÄR VERKSAMMA INOM FÖLJANDE SEGMENT