Mekaniska

EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med dokumenterat yrkeskunniga arbetare och engelsktalande arbetsledning till alla typer av installationsprojekt. Våra arbetare har erfarenhet från nordiska arbetsplatser och är inarbetade i hur det fungerar lokalt. När du anlitar EHRAB får du all kompetens från ett och samma företag – det ger dig kontroll över projektet. Vi levererar följande yrkesgrupper:

 • Svetsare
 • Rörinstallatör
 • Mekanisk montör
 • Plåtslagare
 • Riggare
 • Metallarbetare

Med över 800 dokumenterat yrkeskunniga arbetare har vi styrkan och flexibiliteten att hjälpa dig i både små och stora projekt, i delar av ett projekt eller ett helt. Vi levererar kvalificerad arbetskraft till några av nordens största byggföretag – till projekt där vi säkerhetsställer hög produktivitet, kvalitet, hälsa- och säkerhet. Här är vårt unika erbjudande förklarat i korthet.

 • Du får en engelsktalande arbetsledning som alltid finns på plats och avlastar dina platschefer.     
 • EHRAB levererar alltid lagbasar, förmän och projektledare till alla projekt.
 • EHRAB ökar dina vinstmarginaler avsevärt samtidigt som arbetskraftens produktivitet förbättras.
 • EHRAB ger dig möjlighet att leverera alla projekt på utsatt tid genom att enkelt öka och minska antal arbetare under projektets gång.
 • EHRAB minskar risken för laglig och reglerad överensstämmelse.
 • Våra arbetare är välutbildade och utsätter sig inte för riskfyllda moment.
 • EHRAB minskar dina administrativa- och försäkringskostnader (lönehantering, rekrytering, annonsering, skatter, utvärdering mm).

Introduktion av EHRAB. Benjamin von Jahf - VD/grundare