Elinstallation

EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med dokumenterat yrkeskunniga arbetare och arbetsledning – till alla typer av installationsprojekt i olika anläggningsmiljöer. Vår arbetskraft stärker upp ditt projekt vid såväl elinstallationer som belysningsinstallationer.

Kommunikation och samspel är två viktiga delar i ett lyckat projekt. Därför är arbetsledningen alltid engelsktalande och våra arbetslag vana att arbeta tillsammans. 

Elinstallation

Vi levererar följande yrkesgrupper:

  • Förman
  • Elektriker
  • Kabeldragare
  • Svag och högspänningselektriker
  • Installatör kommunikationsutrustning
  • Installatör säkerhetsutrustning

EHRAB är medlemmar i Installatörsföretagen.

KONTAKT:

Martin Hellman                               Sebastian Wikström

Affärsutvecklare                              Affärsutvecklare

Tel Vxl: 010 – 177 01 00

Mail: info@ehrab.com

EHRAB är medlem i Byggföretagen, Installatörsföretagen, Almega Kompetensföretagen och är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.