Framtidens

Arbetskraftsleverantör

Behöver du kvalificerad arbetskraft? EHRAB levererar kompletta arbetslag med engelsktalande arbetsledning till den nordiska bygg- och anläggningsbranschen. Vi har över 800 dokumenterat yrkeskunniga arbetare med erfarenhet från svenska arbetsplatser. Vänd dig till oss och få kvalificerad arbetskraft – snabbt och enkelt.

VI GARANTERAR ATT VÅRA

PRISER ÄR BÄST I SVERIGE

*Kundundersökning genomförd oktober/november 2018

EHRAB är nästan som en underentreprenör. Den enda skillnaden är att vi är ett bemanningsföretag med all kompetens som ett projekt i bygg- och anläggningsbranschen kräver. Med många projekt pågående samtidigt kan vi enkelt flytta arbetskraften till ditt projekt när du behöver den.

All vår personal genomgår en noggrann säkerhetsutbildning och får sin lön i Sverige – med all den trygghet som det innebär. Därför stannar vår personal hos oss år efter år och därför kan vi på EHRAB fortsätta att leverera kvalificerad arbetskraft.

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Se filmen om Ehrab

Vad innebär ett arbetslag?

Vi är verksamma inom följande segment

Lagen om entreprenörsansvar

Läs mer om lagen om entreprenörsansvar – så påverkar den dig!

Lathund EU:s utstationeringsdirektiv

Vilka lagar och regler gäller när du tar in arbetskraft via en utländsk bemanningslösning.

Sveriges nöjdaste kunder

I en kvalitativ marknadsundersökning av bemanningsbolag i bygg och anläggningsbranschen fick EHRAB högst betyg.

ID06

Läs om de uppdaterade ID06 reglerna.

EHRAB är medlemmar av Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Almega Kompetensföretagen och är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.