Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności, związana z usługą ehrab.com świadczoną w obrębie działalności EHRAB Polska (“Polityka Prywatności") przedstawia ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych EHRAB i pracowników, partnerów oraz podmiotów powiązanych EHRAB (“EHRAB”) w związku z niniejszą stroną internetową oraz serwisem ehrab.com EHRAB (“Witryna"). Proszę dokładnie zapoznać się z treścią Polityki Prywatności przed wejściem na stronę. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o opuszczenie Witryny.

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

EHRAB dołożył wszelkich starań, by podjąć stosowne środki w celu ochrony wszelkich danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Należy jednak pamiętać, że udostępnianie danych osobowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. EHRAB przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o Danych Osobowych (523/1999) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

Celem EHRAB jest możliwie jak najbardziej wydajne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Ponadto EHRAB dąży do stworzenia Witryny lepszej jakości, o szerszym spektrum oferowanych usług. Celem EHRAB jest stworzenie opłacalnej oferty świadczeń dopasowanych do twoich konkretnych potrzeb bez konieczności odrębnej rejestracji dla każdej z usług oferowanych w ramach Witryny.

CIASTECZKA

Od czasu do czasu EHRAB może umieszczać pewne dane w twoim komputerze; pozwalają nam one na identyfikację użytkowników Witryny. Informacje te są powszechnie znane jako “ciasteczka". Ciasteczka udostępniają EHRAB informacje o tym jak oraz kiedy Witryna była używana, w którym miejscu struktury Witryny znajduje się użytkownik, jak również pomaga EHRAB usprawnić Witrynę dla jej lepszego działania. Obecnie ciasteczka są powszechnie stosowane na wielu stronach internetowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać ciasteczek lub chcesz być informowany o miejscu ich umieszczenia, możesz w ten sposób skonfigurować swoją przeglądarkę – jeśli taka funkcja jest przez nią wspierana.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ W OPARCIU O TWOJĄ ZGODĘ

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o twoją zgodę. W każdej chwili możesz ją cofnąć. Ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli świadczyć nasze usługi i oferować produkty. Wycofanie zgody może doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy mogli świadczyć niektórych bądź wszystkich usług i oferować pełnego spektrum produktów. Witryna jest podzielona na odrębne sekcje, niektóre z nich mogą wymagać od nas zgromadzenia większej ilości danych osobowych, podczas gdy inne mogą być używane bez przetwarzania jakichkolwiek z nich.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

EHRAB nie przekazuje jakichkolwiek danych osobowych poza EHRAB bądź swoich partnerów i podmioty powiązane. Ze względu na wymogi techniczne i praktyczne związane z przetwarzaniem część danych osobowych może być przechowywana na serwerach podwykonawców bądź przetwarzana przez podwykonawców. Podmioty te wyraziły zgodę na standardy przetwarzania danych EHRAB. EHRAB może udostępniać zbiorcze statystyki o swoich klientach, sprzedaży, schematach oraz innych informacjach związanych z Witryną renomowanym stronom trzecim. Statystyki te nie będą jednak zawierać danych osobowych.

KONTAKT Z EHRAB

Możesz w każdej chwili skontaktować się z EHRAB, by sprawdzić, czy powiązane z tobą dane osobowe są prawidłowe. Na żądanie EHRAB poprawi bądź usunie wszelkie niekompletne, niedokładne bądź nieaktualne dane osobowe. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Twoje dane są u nas przetwarzane, możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres dataprivacy@ehrab.com. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się mailowo z EHRAB za pośrednictwem www.ehrab.com. Ze względu na bezustanne dążenie EHRAB do rozwoju Witryny, niniejsze oświadczenie także może zostać zaktualizowane, aby odpowiadało bieżącej sytuacji. EHRAB zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do niniejszej Polityki Prywatności i ma nadzieję, że od czasu do czasu przejrzysz Politykę Prywatności pod kątem wszelkich potencjalnie wprowadzonych zmian. Wszystkie nasuwające się dalsze pytania oraz opinie dotyczące działań EHRAB jako administratora danych należy przesłać EHRAB za pośrednictwem poczty e-mail.