Ledningsgrupp/Styrelse

LEDNINGSGRUPP

Benjamin von Jahf
CEO

Peter Falk
COO

Kajsa Andreasson
CFO

Martin Hellman
BDM Manager

Marcin Goldyn
Service & Support Manager

STYRELSE

Tobias Wood
Ordförande

Benjamin von Jahf

Styrelseledamot

Bill Brox
Styrelsemedlem

Dovi Steinbock
Styrelsemedlem

Jonas Karlsson
Styrelsemedlem

Vi är verksamma inom följande segment