Ledningsgrupp/Styrelse

LEDNING

Benjamin von Jahf

CEO

Peter Falk

COO

Per Kjellberg

CFO

Katrin von Jahf

Managing Director

Tomasz Kaczynski

Operations Manager

STYRELSE

Tobias Wood
Ordförande

Benjamin von Jahf Styrelsemedlem

Bill Brox
Styrelsemedlem

Dovi Steinbock
Styrelsemedlem

Jonas Karlsson
Styrelsemedlem

Vi är verksamma inom följande segment