Historia/Vision

Det började med en vision att tillgodose behovet av kompetenta yrkesarbetare på den Skandinaviska marknaden. Vi på EHRAB jobbar hårt för att hitta rätt lösning för ditt företag. 

Under de senaste åren har den europeiska gemensamma marknaden skapat en mer rörlig och öppen marknad, där varor, tjänster och kapital flödar mellan länder där murar en gång i tiden stod. Världen krymper även på andra håll än i Europa. Därför har EHRAB som mål att vara där det händer och erbjuda innovativa lösningar inom bemanning och rekrytering. EHRAB grundades för att överbrygga det gap som finns mellan behovet av erfaren och kompetent arbetskraft och bristen på den samma. Vår idé är att mobilisera kvalificerad personal för ert behov – där ni behöver den som bäst.

EHRAB har många års erfarenhet av att leverera rätt kompetens på en internationell, nationell, regional och lokal nivå. Vi är stolta över att samarbeta med några av de största aktörerna inom bygg- och anläggning. 

Vi skräddarsyr lösningar utifrån era behov och önskemål. EHRAB erbjuder en kostnadseffektiv, flexibel och kvalitativ lösning till våra kunder

  • Genom att erbjuda en unik lösning, hjälper vi våra kunder med att uppnå deras mål.
  • Genom att enbart samarbeta med partners som värdesätter ett socialt ansvar, tar vi också vårt ansvar.
  • Genom att erbjuda en skräddarsyddlösning, skapar vi förutsättningar efter våra kunders strategi och budget.
  • Genom att arbeta med motiverade och ambitiösa kollegor, lägger vi grunden för professionalism och tillväxt.

Vi finns i följande länder:  Sverige, Danmark och Polen.

Vision och Värderingar

Vår kärnprodukt är människor och det kräver att vi har de bästa medarbetarna som tar ansvar och löser utmanande problem.

EHRAB är uppbyggd kring en entreprenörsanda, där våra värderingar återspeglas i våra affärsmetoder.

Våra värderingar

  • Att ha trygga och säkra metoder, höga etiska standarder
  • Att införa kundanpassade lösningar, hantera kunder och företagsresurser på ett kostnadseffektivt sätt
  • Att vara tillgänglig, att tänka globalt och agera lokalt
  • Att ta ansvar, vinna kunders och medarbetares förtroende genom engagemang och respekt vilket skapar långsiktiga, hållbara relationer.
  • Att alltid vara flexibel och sätta kundens intressen främst

VÅR VISION är att leverera innovativa HR-lösningar som hjälper våra kunder att bli än mer framgångsrika.

Vi är verksamma inom följande segment