Utstationeringsdirektivet

Väljer du en utländsk bemannings lösning som inte anställer sina arbetare i Sverige berörs du
av utstationeringsdirektivet. 

Ladda ner dokumentet som enkelt beskriver
"EU:s utstationeringsdirektiv".

EU-direktivet tydliggör bland annat arbetsgivares ansvar att tillvarata arbetstagares rättigheter samt vilken lag som ska gälla för anställningen. En utstationerad arbetstagare till Sverige får max arbeta i landet 6 månader i sträck.

Leverantörerna av utstationerande arbetare är skyldiga att utse en företrädare som har behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal. Arbetsgivaren ska även anmäla en
kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Ditt företag kan bli drabbad av konfliktåtgärder om du inte har full kontroll på dina underleverantörer.

Som kund hos EHRAB berörs du inte av utstationeringsdirektivet och alla regler och föreskrifter, som att utse en lokal fackföreträdare och kontaktperson till Arbetsmiljöverket.

EHRAB´s alla arbetare får sin lön i Sverige och följer kollektivavtal, med all den trygghet det ger er. Därför gillar våra yrkesarbetare att fortsätta jobba för oss år efter år. Det ger Er bra yrkeskunniga medarbetare.

Vi levererar alltid kompletta arbetslag med arbetsledning. Vi genomför många projekt i Sverige, därigenom kan vi flytta beprövade yrkeskunniga team till ditt projekt. EHRAB är medlemmar av Sveriges byggindustrier och Installatörsföretagen.

Med över 800 dokumenterat yrkeskunniga arbetare har vi styrkan och flexibiliteten att hjälpa dig i både små och stora projekt, i delar av ett projekt eller ett helt. Vi levererar kvalificerad arbetskraft till några av nordens största byggföretag – till projekt där vi säkerhetsställer hög produktivitet, kvalitet, hälsa- och säkerhet.

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Vi är verksamma inom följande segment