Press/Events

Press

ERFARET NAMN FRÅN BYGGSEKTORN TILL STYRELSEN FÖR EHRAB

Jonas Karlsson är sedan i juni 2019 ny styrelseledamot i EHRAB. Jonas har en mångårig erfarenhet från rollen som VD för flertalet företag inom byggsektorn i väst Sverige, bl.a. Tornstaden, MVB/Astor Bygg, Tommy Byggare. Sedan tidigare sitter Jonas i styrelsen för Geoserve AB, Fristad Bygg samt varit ledamot i förbundsstyrelsen i Sveriges Byggindustrier.

EHRAB och Instalco, har tecknat ett ramavtal för bemanningstjänster.

EHRAB och Instalco, har tecknat ett ramavtal för bemanningstjänster. Ramavtalet löper på tre år och omfattar kvalificerade bemanningstjänster inom: el, ventilation, VS och Kyla. Genom avtalet får Instalco tillgång till EHRAB´s kompetensnätverk med över 800 kunniga yrkesmän. Detta leder till att Instalco snabbt och effektivt kan hitta rätt och kvalificerad personal.

Intervju med Benjamin von Jahf

April 2018.
Läs intervjun med Benjamin von Jahf (VD/grundare av EHRAB) på Kompentesföretagens (almega) hemsida.

Nytänkande rekrytering gjorde EHRAB till Gasellföretag!

EHRAB är inte som andra bemanningsföretag i Norden. Istället för att förmedla enstaka medarbetare erbjuder företaget hela arbetslag med arbetsledning, ett affärskoncept som nu gjort EHRAB till Gasellföretag 2015.

Entrepenadaktuellt 2015

Läs intervjun med Benjamin i Entrepenadaktuellt.

Events

Bygg Göteborg på Åbymässan

Möt oss på Bygg Göteborg på Åbymässan den 21-22 mars 2019

Vi är verksamma inom följande segment