Lagen om Entreprenörsansvar

Så påverkar den dig!

Hur kan du undvika risken att bli ansvarig för din underentreprenörs lönekostnader?

Ladda ner dokumentet som enkelt beskriver
"Lagen om entrenprenörsansvar"

Lagen innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få lönen utbetald av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen så har arbetstagaren möjlighet att vända sig till entreprenören som befinner sig högre upp i kedjan. Kan inte den entreprenören betala går ansvaret för att betala ut lönen över till huvudentreprenören. Du kan undvika risken för underentreprenörers löneskulder genom en effektiv bemanningslösning.

Genom att ta in en bemanningslösning som liknar en underentreprenörslösning med leverans av kompletta arbetslag undviker du att utsätta dig för onödiga risker och du säkrar en underleverantör som inte fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar ut rätt lön till sina arbetstagare.

Lagen om Entrepenörsansvar

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Vi är verksamma inom följande segment