ID06

Syftet med ID06 och personalliggarlagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Lagen kommer att kompletteras med månatlig inrapportering av arbetsgivargivaravgifter på individnivå. EHRAB:s personal är utrustad med ID06 och legitimation när de befinner sig på din arbetsplats.

ID06 har stärkt kraven avseende kontroll av identiteter och företag. Säkerheten på arbetsplatsen ökar genom att det enbart finns en säkerställd identitet per kort och företag. ID06 kommer med ett mobilt ID06-kort vintern 2018/19. Nya ID06-kort medger att du får en säkerställd identitet kopplat till ett företag med hög tillitsnivå.

Från och med den 20:e oktober 2018 gäller det nya ID06-kortet. Det nya och säkrare ID06 består av två delar: kontroll av bolag som ansluter sig till ID06 och säkerställd identitet på individer som ska ha ett ID06-kort.

Giltighetstiden för de nuvarande ID06-korten förlängs från 20 juni i år till 21 januari 2020. Anledningen är, enligt ID06, att det tekniska systemstöd som krävs för att fler nationaliteter och organisationer ska få tillgång till de nya korten ännu inte är klart.

Hur får jag tag på ett nytt ID06?

Firmatecknaren/person delegerad av firmatecknaren på ditt företag kontaktar något auktoriserade ID06 kortbolag.  Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på www.id06.se under PARTNER. Dessutom öppnar ID06 upp på tre ställen i Polen genom en lokal polsk partner.

ID06 godkänner giltigt pass eller nationellt ID som också gäller för resor inom EU. Du kan även identifiera dig digitalt via BankID. 

Mobilt ID06-kort

ID06 har även utvecklat en säker Mobilt ID06-kort. Det mobila kortet kan jämföras med ett mobilt BankID och har samma funktioner som det fysiska kortet. Det kan alltså användas för registrering i en elektronisk personliggare samt för in- och utpassering på arbetsplatsen.  

EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med engelsktalande arbetsledning till den nordiska bygg- och anläggningsbranschen.

Med över 800 dokumenterat yrkeskunniga arbetare har vi styrkan och flexibiliteten att hjälpa dig i både små och stora projekt, i delar av ett projekt eller ett helt. Vi levererar kvalificerad arbetskraft till några av nordens största byggföretag – till projekt där vi säkerhetsställer hög produktivitet, kvalitet, hälsa- och säkerhet. Här är vårt unika erbjudande förklarat i korthet.

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Introduktion av EHRAB. Benjamin von Jahf - VD/grundare

Vi är verksamma inom följande segment