Ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige –

SkU5

Ladda ner dokumentet som enkelt beskriver
"Ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige"

På den här sidan har vi samlat all väsentlig information om den nya 45-dagarsregeln, och hur den påverkar dig som jobbar inom bygg. För dig som vill ha ännu mer utförlig info om vad som gäller, ladda ner vår pdf.
 
Behöver du hjälp att hitta ny arbetskraft till bygget? Vi på Ehrab är bara ett samtal bort. Tveka inte att kontakta oss.

Kort om innehållet:

  • Hur påverkar ändringarna i skattereglerna dig.
  • Vad är Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp.
  • Kan du bli ansvarig för lönerna hos dina utländska underentreprenörer?
  • Kontroll och ledning – vem står för arbetsredskap, vem beslutar om arbetsschema och semestrar?

Regeringen har ändrat hur personer som arbetar tillfälligt i Sverige beskattas genom att
införa ett så kallat ”ekonomiskt arbetsgivarbegrepp”. Ändringarna i skattereglerna innebär
att de som arbetar tillfälligt i Sverige, som till exempel utländska byggarbetare, beskattas i
Sverige. Syftet är att göra lagarna på arbetsmarknaden mer konkurrensneutrala.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte
nödvändigtvis anses vara arbetsgivaren. Det som avgör om arbetstagaren ska beskattas och
var han eller hon ska beskattas är snarare vem personen utför arbetet för.

De nya reglerna kommer göra att många utländska arbetstagare, som tillfälligt arbetar i
Sverige, blir skattskyldiga i Sverige. En anställd, som hyrs ut eller ställs till förfogande för att
arbeta i en verksamhet i Sverige, blir skatteskyldig redan från sin första arbetsdag. Undantag
personal som är uthyrd för att arbeta under högst 15 dagar i följd och om arbetsdagarna i
Sverige inte är fler än totalt 45 dagar under ett kalenderår.

Det är arbetsgivarens ansvar att införa det ekonomiska arbetsgivarbegreppet. De nya
reglerna kommer därför ställa högre krav på arbetsgivare att identifiera vilka medarbetare
som befinner sig i Sverige och hur mycket tid som de tillbringar i landet. I Sverige kommer
man titta på följande faktorer för att bedöma om personen har en ekonomisk arbetsgivare
i Sverige:

  • Kontroll och ledning
  • Vem som står för arbetsredskap och material
  • Vem som beslutar om arbetsschema och semester
  • Om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den arbetsgivare i Sverige där arbetet utförs

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Vi är verksamma inom följande segment