Ehrabs tilbud

EHRAB har spesialisert seg på å levere komplette arbeidslag med engelsktalende arbeidsledelse til den nordiske bygg- og anleggsbransjen.

Med over 800 dokumenterte fagarbeidere, har vi styrken og fleksibiliteten til å hjelpe deg i både små og store prosjekter, i deler av et prosjekt eller i hele.  Vi leverer kvalifisert arbeidskraft til noen av Nordens største byggefirmaer – til prosjekter der vi sørger for høy produktivitet, kvalitet, helse og sikkerhet. Her er vårt unike tilbud forklart i korthet.

  • Du får en engelsktalende arbeidsledelse som alltid er tilstede og avlaster dine plassjefer.
  • EHRAB leverer alltid lagbaser, formenn og prosjektledere til alle prosjekter.
  • EHRAB øker dine overskuddsmarginaler betydelig samtidig som arbeidskraftens produktivitet forbedres.
  • EHRAB gir deg muligheten til å levere alle prosjekter til oppsatt tid ved å enkelt øke og redusere antall arbeidere under prosjektets gang.
  • EHRAB reduserer risikoen for rettslig og forskriftsmessig uoverensstemmelse.
  • Våre arbeidere er velutdannede og utsetter seg ikke for risikofylte momenter.
  • EHRAB reduserer administrasjons- og forsikringskostnader (lønnshåndtering, rekruttering, annonsering, skatter, evaluering mm.).

EHRAB REGISTRERT I STARTBANK OG GODKJENT AV ARBEIDSTILLSYNET. VI ER OGSÅ MEDLEM AV NHO OG ER SERTIFISERT I HENHOLD TIL ISO:9001 OG ISO:14001.

VI ER VIRKSOMME INNEN FØLGENDE OMRÅDER: