SVERIGES MEST FORNØYDE KUNDER

I en kvalitativ markedsundersøkelse av bemanningsselskaper i byggebransjen fikk EHRAB høyeste karakter.

Et av spørsmålene i markedsundersøkelser var hvilken helhetsoppfatning respondentene hadde av de ni største bemanningsbyråene i Sverige. EHRAB fikk den aller høyest karakteren 6,6 på en tigradet skala.

EHRAB ansetter alle sine ansatte i Sverige og er medlem av det Sveriges byggindustrier og Installatörsföretagen. Derfor fortsetter våre fagarbeidere å jobbe for oss år etter år. Det gir dere gode fagarbeidere. Vi leverer alltid komplette arbeidslag med arbeidsledelse. Vi gjennomfører mange prosjekter i Sverige, slik kan vi flytte utprøvde yrkesfaglige team til ditt prosjekt.

I løpet av Q4 2018, gjennomførte Next Research & Consulting AB en markedsundersøkelse hvis formål var å kartlegge markedets innstilling til og bruken av bemanningsbyråer.  I tillegg så de på hvilke fordeler og ulemper som byggefirmaene ser når det gjelder å bruke bemanningsbyrå respektive underleverandører. Det så også på bruk av svenske, kontra utenlandske bemanningsbyråer. Undersøkelsen er først og fremst gjennomført for å utvikle EHRABs kvalitetsarbeid.

GJENNOMFØRING/UTFALL

Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer. Den er delt inn i sentralt nivå (Innkjøper, regionsjef) respektive lokalt nivå (prosjektleder, plassjef, arbeidssjef) innen respondentfirmaene. Store deler av markedsundersøkelsen er konfidensiell og skal brukes for å utvikle EHRABs produkt-/kvalitetsarbeid. Under følger et utdrag av valgte deler av undersøkelsen.

BRUK AV BEMANNINGSBYRÅ?

På spørsmålet om respondentene har brukt bemanningsbyrå i et byggeprosjekt i løpet av de siste 24 månedene, svarte halvparten av respondentene at de har brukt bemanningsbyrå i et byggeprosjekt i løpet av de siste 24 månedene.

HAR DERE BRUKT SVENSK ELLER UTENLANDSK PERSONALE FRA BEMANNINGSBYRÅER ELLER BEGGE DELER?

Her svarte over 50 % at de har brukt begge deler. Tilbakevendende synspunkter er at utenlandsk arbeidskraft jobber raskere og lengre (arbeider flere timer per dag), men kommunikasjonen fungerer bedre når man bruker svensk arbeidskraft ved bemanning. Generelt anså de med erfaring med utenlandsk arbeidskraft at de ikke så noen ulemper.

VI SPURTE OM DEN NYE SVENSKE LOVEN OM ENTREPRENØRANSVAR KOMMER TIL Å PÅVIRKE DERES VALG AV UNDERENTREPRENØR/BEMANNINGSBYRÅ FREMOVER?

De fleste (41 %) svarte at loven om entreprenøransvar IKKE kommer til å påvirke deres valg av underentreprenør fremover, mens en drøy fjerdedel oppga at den kommer til å påvirke deres valg. De som svarte at det kommer til å påvirke dem, forklarte videre at de kommer til å gjennomføre mer nøyaktige kontroller av underleverandørene (bla. at de har kollektivavtale og betaler inn skatt). En del svarte at de vet at det kommer til å påvirke dem, men at det er for tidlig å si hvordan.

SYSTEM OG ORDEN

Alt vårt personale er ansatt lokalt. Vi følger lokale lover og gjeldende kollektivavtale.

SERVICE OG SUPPORT

Våre tjenester støttes av en unik – 24/7-tjeneste. Vi tar hånd om losji, lokal og internasjonal transport med onsite- og offside management.

KVALITET

EHRABs kvalitetsgaranti sørger for at du alltid har dokumenterte fagarbeidere på prosjektet. Vi handler raskt og fleksibelt og tilpasser personalstyrken i samarbeid med deg.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er en viktig del av et vellykket prosjekt, derfor er arbeidsledelsen alltid engelsktalende.

VI ER VIRKSOMME INNEN FØLGENDE OMRÅDER: