EUs bemanningsdirektiv

EUs bemanningsdirektiv trådte i kraft 19. november 2008.  Direktivet ble innført i Norge 1. januar 2013.

Direktivets prinsipp om likebehandling innebærer at bedrifter som leier inn personale fra et bemanningsbyrå, skal garantere samme vilkår som om personalet hadde hatt fast eller midlertidig ansettelse i bedriften. Når avtaler skal inngås, er det derfor viktig å gjennomgå og ta i betraktning vilkårene som gjelder for de ansatte i bedriften med tilsvarende arbeidsoppgaver og kompetanse osv.

Prinsippet om likebehandling gjelder

  • arbeidstid
  • overtid
  • pauser
  • hvile mellom arbeidsskift
  • ferie og røde dager
  • lønn og utgiftsdekning
  • tilgang til felles goder og tjenester (for eksempel kantine og barnehage)

Hvem er ansvarlig for at prinsippet om likebehandling etterleves?

Det er bemanningsbyrået som skal sørge for at personalet får den likebehandlingen det har krav på. Bedriften som leier inn personale, har plikt til å gi all den informasjonen bemanningsbyrået trenger for å kunne oppfylle kravet om likebehandling.

Hvilke regler gjelder for utstasjonerte arbeidstakere?

Prinsippet om likebehandling gjelder også for arbeidstakere fra andre land som er utstasjonert i Norge.

SYSTEM OG ORDEN

Alt vårt personale er ansatt lokalt. Vi følger lokale lover og gjeldende kollektivavtale.

SERVICE OG SUPPORT

Våre tjenester støttes av en unik – 24/7-tjeneste. Vi tar hånd om losji, lokal og internasjonal transport med onsite- og offside management.

KVALITET

EHRABs kvalitetsgaranti sørger for at du alltid har dokumenterte fagarbeidere på prosjektet. Vi handler raskt og fleksibelt og tilpasser personalstyrken i samarbeid med deg.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er en viktig del av et vellykket prosjekt, derfor er arbeidsledelsen alltid engelsktalende.

VI ER VIRKSOMME INNEN FØLGENDE OMRÅDER: