Oslomodellen – slik påvirker den deg!

Bakgrunn

Oslo kommune handler årlig for rundt 26 milliarder kroner. En stor del av innkjøpene er knyttet til bygg- og anleggsbransjen, noe som gjør Oslo kommune til en av Norges største offentlige byggherrer.

De siste årene har det vært en utvikling med sosial dumping og utbredt arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen, og konsekvensene har vært.

 • mindre trygghet knyttet til fast ansettelse og lønn
 • lavere produktivitet og kvalitet i bransjer og leveranser
 • dårligere lønns- og arbeidsvilkår
 • færre lærlinger og manglende rekruttering

Byrådet vil at Oslo kommune skal bruke sin kjøpekraft til å snu den negative utviklingen og fremme et seriøst arbeidsliv – med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor.  Derfor er Oslomodellen utviklet.

De viktigste punktene i Oslomodellen:

 • Krav om lønn mellom oppdrag

Leverandøren skal sørge for at innleid personale fra bemanningsbyråer har arbeidskontrakt som sikrer disse tarifflønn eller lignende mellom oppdrag.

 • Krav om bruk av fast ansatte

Når oppdrag utføres for Oslo kommune, skal minst 80 % av leverandørens personale være fast ansatte.

 • Krav om faglærte håndverkere minst 50 % skal ha fagbrev

Andelen håndverkere med fagbrev skal økes. Minst 50 % av arbeidede timer skal utføres av kvalifisert personale eller personer med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller tilsvarende utenlandsk fagopplæring. Det skal være kvalifisert personale innen alle relevante områder for oppdraget.

 • Begrensning i antall underleverandører – maks. to ledd

I vertikal kjede skal kun én underleverandør benyttes.

 • Krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk oppfølging / HMSREG

Oslo kommune vil ha kontroll over hvem som arbeider på kommunens kontrakter, derfor skal alt personale registrere seg i det nye elektroniske registreringssystemet HMSREG/SELMA.

 • Lærlinger

Det skal være minst 10 % lærlinger på kontrakter innen områder med behov for lærlinger.

 • Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Manglende kommunikasjon og manglende evne til å forstå sikkerhetsinformasjon osv. utgjør en sikkerhetsrisiko og kan føre til misforståelser i prosjektet. Derfor skal prosjektets nøkkelpersoner forstå og kunne gjøre seg godt forstått på norsk.

Hvilke  krav skal stilles i kommunens anskaffelseskontrakter?

 • Lønns- og arbeidsvilkår

Anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår skal fremmes ved at personale må ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med allment akseptert eller landsdekkende tariffavtale. Dersom det ikke foreligger en allment akseptert eller landsdekkende tariffavtale, kan det brukes en lokal tariffavtale eller en tariffavtale for lignende områder. Det skal videre fastsettes lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse.

 • Lønnsutbetaling til personlig bankkonto

For å sikre økt sporbarhet i transaksjoner og motvirke svart økonomi skal all lønn utbetales til den enkeltes personlige bankkonto.

 • Forbud mot kontant betaling

For å motvirke svart økonomi og sikre sporbarhet i transaksjoner skal alle innkjøp til Oslo kommune gjøres med elektroniske betalingsmidler. Innkjøp skal ikke gjøres med kontanter.

SYSTEM OG ORDEN

Alt vårt personale er ansatt lokalt. Vi følger lokale lover og gjeldende kollektivavtale.

SERVICE OG SUPPORT

Våre tjenester støttes av en unik – 24/7-tjeneste. Vi tar hånd om losji, lokal og internasjonal transport med onsite- og offside management.

KVALITET

EHRABs kvalitetsgaranti sørger for at du alltid har dokumenterte fagarbeidere på prosjektet. Vi handler raskt og fleksibelt og tilpasser personalstyrken i samarbeid med deg.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er en viktig del av et vellykket prosjekt, derfor er arbeidsledelsen alltid engelsktalende.

VI ER VIRKSOMME INNEN FØLGENDE OMRÅDER: