EHRAB følger den nye norske loven som trådte i kraft 1. januar 2019

EHRAB følger den nye norske loven som trådte i kraft 1. januar 2019

I EHRAB vet vi at personalet er vår viktigste ressurs. Tar vi godt vare på medarbeiderne, tar de godt vare på kundene våre.

EHRAB tilbyr systematisk rotasjon (reise hjem til familien), travel-service (ansvarlig for mobilisering og omlokalisering av arbeidskraft) og lokal service- og supportfunksjon for både kunder og medarbeidere hele døgnet, 365 dager i året. Dette gjør vi fordi vi vet at fornøyde og motiverte medarbeidere gjør en bedre jobb.

Vi tilbyr høy standard når det gjelder losji, lokal og internasjonal transport, arbeidsklær og helsefremmende aktiviteter. Gjennom lojalitetsprogrammet vårt og EHRAB-skolen skaper vi langsiktige verdier for både ansatte og kunder.

Den nye loven fra 01.01.2019

Uansett hvor i Norden EHRAB driver virksomhet, ansetter vi personalet først på prøvetid, før stillingen går over til videre ansettelse. Vi har som ambisjon å beholde arbeidsstokken så lenge som mulig i prosjektene våre i Norden. EHRAB følger den nye norske loven som trådte i kraft 1. januar 2019, og har allerede 10 års erfaring med lignende struktur i Sverige.

SYSTEM OG ORDEN

Alt vårt personale er ansatt lokalt. Vi følger lokale lover og gjeldende kollektivavtale.

SERVICE OG SUPPORT

Våre tjenester støttes av en unik – 24/7-tjeneste. Vi tar hånd om losji, lokal og internasjonal transport med onsite- og offside management.

KVALITET

EHRABs kvalitetsgaranti sørger for at du alltid har dokumenterte fagarbeidere på prosjektet. Vi handler raskt og fleksibelt og tilpasser personalstyrken i samarbeid med deg.

KOMMUNIKASJON

Kommunikasjon er en viktig del av et vellykket prosjekt, derfor er arbeidsledelsen alltid engelsktalende.

VI ER VIRKSOMME INNEN FØLGENDE OMRÅDER: