ID06

Syftet med ID06 och personalliggarlagen är att motverka svartarbete och osund konkurrens. Lagen kommer att kompletteras med månatlig inrapportering av arbetsgivargivaravgifter på individnivå. EHRAB:s personal är utrustad med ID06 och legitimation när de befinner sig på din arbetsplats.

ID06 har stärkt kraven avseende kontroll av identiteter och företag. Säkerheten på arbetsplatsen ökar genom att det enbart finns en säkerställd identitet per kort och företag. ID06 kommer med ett mobilt ID06-kort vintern 2018/19. Nya ID06-kort medger att du får en säkerställd identitet kopplat till ett företag med hög tillitsnivå.

Från och med den 20:e oktober 2018 gäller det nya ID06-kortet. Det nya och säkrare ID06 består av två delar: kontroll av bolag som ansluter sig till ID06 och säkerställd identitet på individer som ska ha ett ID06-kort.

20 juni 2019 upphör gamla kortstandarden att gälla och då spärras samtliga kort av den gamla standarden (även om det tryckta datumet på kortet anger ett senare datum).

Hur får jag tag på ett nytt ID06?

Firmatecknaren/person delegerad av firmatecknaren på ditt företag kontaktar något auktoriserade ID06 kortbolag.  Du hittar dem och deras kontaktuppgifter på www.id06.se under PARTNER. Dessutom öppnar ID06 upp på tre ställen i Polen genom en lokal polsk partner.

ID06 godkänner giltigt pass eller nationellt ID som också gäller för resor inom EU. Du kan även identifiera dig digitalt via BankID. 

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Introduktion av EHRAB. Benjamin von Jahf - VD/grundare