Elektrikere

EHRAB har spesialisert seg på å levere komplette arbeidslag med dokumentert faglærte arbeidere og engelsktalende arbeidsledere –til alle typer installasjonsprosjekter i ulike anleggsmiljøer. Vår arbeidskraft styrker prosjektet ditt ved så vel elektroinstallasjoner som lysinstallasjoner.

Kommunikasjon og samarbeid er to viktige deler i et vellykket prosjekt. Derfor er arbeidslederne alltid engelsktalende og arbeidslagene vant til å samarbeide. Vi leverer følgende fagarbeidere: 

Energi

 • Elektrisk formann
 • Elektrikere
 • Elektromekanikere
 • Kabeltrekkere
 • Svak- og sterkstrømselektrikere
 • Installatører av kommunikasjonsutstyr
 • Installatører av sikkerhetsutstyr

Med over 800 dokumenterte fagarbeidere, har vi styrken og fleksibiliteten til å hjelpe deg i både små og store prosjekter, i deler av et prosjekt eller i hele.  Vi leverer kvalifisert arbeidskraft til noen av Nordens største byggefirmaer – til prosjekter der vi sørger for høy produktivitet, kvalitet, helse og sikkerhet. Her er vårt unike tilbud forklart i korthet.

 • Du får en engelsktalende arbeidsledelse som alltid er tilstede og avlaster dine plassjefer.
 • EHRAB leverer alltid lagbaser, formenn og prosjektledere til alle prosjekter.
 • EHRAB øker dine overskuddsmarginaler betydelig samtidig som arbeidskraftens produktivitet forbedres.
 • EHRAB gir deg muligheten til å levere alle prosjekter til oppsatt tid ved å enkelt øke og redusere antall arbeidere under prosjektets gang.
 • EHRAB reduserer risikoen for rettslig og forskriftsmessig uoverensstemmelse.
 • Våre arbeidere er velutdannede og utsetter seg ikke for risikofylte momenter.
 • EHRAB reduserer administrasjons- og forsikringskostnader (lønnshåndtering, rekruttering, annonsering, skatter, evaluering mm.).