Fremtidens

leverandør av arbeidskraft

Trenger du kvalifisert arbeidskraft? EHRAB leverer komplette arbeidslag med engelsktalende arbeidsledelse til den nordiske bygg- og anleggsbransjen. Vi har over 800 dokumenterte fagarbeidere med erfaring fra nordiske arbeidsplasser. Vend deg til oss og få kvalifisert arbeidskraft – raskt og enkelt.

VI GARANTERER AT VÅRE 

PRISER ER BEST I NORGE

*Kundeundersøkelse gjennomført oktober/november 2018

EHRAB er Sveriges ledende bemanningsbyrå, og leverer arbeidslag med arbeidsledelse til den nordiske installasjons-, bygg- og anleggsbransjen. I Norge er EHRAB medlem av NHO Service og StartBank, og er godkjent av Arbeidstilsynet. Vi leverer arbeidslag i samsvar med gjeldende regler i Norge og følger norske tariffavtaler. EHRAB følger Oslomodellen for å gjøre det enkelt for kundene å kjøpe tjenester hos oss.

Vi har lang erfaring med å tilby tjenester i henhold til EUs bemanningsdirektiv.

System og orden

Vårt personell er ansatt lokalt. Vi følger lokale lover og gjeldende kollektivavtale.

Service og support

Våre tjenester støttes av en unik – 24/7-tjeneste. Vi sørger for losji, lokal og internasjonal transport med onsite- og offside management.

Kvalitet

EHRABs kvalitetsgaranti sørger for at du alltid har dokumenterte fagarbeidere på prosjektet. Vi handler raskt og fleksibelt og tilpasser personalstyrken i samarbeid med deg.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er en viktig del av et vellykket prosjekt, derfor er arbeidsledelsen alltid engelsktalende.

Se filmen om Ehrab

Hva innebærer et arbeidslag? Se vår film der vi forteller om dette.

I EHRAB vet vi at personalet er vår viktigste ressurs. Tar vi godt vare på medarbeiderne, tar de godt vare på kundene våre.

EHRAB tilbyr systematisk rotasjon (reise hjem til familien), travel-service (ansvarlig for mobilisering og omlokalisering av arbeidskraft) og lokal service- og supportfunksjon for både kunder og medarbeidere hele døgnet, 365 dager i året. Dette gjør vi fordi vi vet at fornøyde og motiverte medarbeidere gjør en bedre jobb.

Vi tilbyr høy standard når det gjelder losji, lokal og internasjonal transport, arbeidsklær og helsefremmende aktiviteter. Gjennom lojalitetsprogrammet vårt og EHRAB-skolen skaper vi langsiktige verdier for både ansatte og kunder.

Vi er virksomme innen følgende områder:

Hva er Oslomodellen?

Les mer om Oslomodellen – slik påvirker den deg!

Hva innebærer EUs bemanningsdirektiv (vikarbyrådirektivet)?

 

Sveriges mest fornøyde kunder

 

Den nye loven fra 01.01.2019

 

EHRAB er registrert i StartBank og godkjent av Arbeidstillsynet. Vi er også medlem av NHO og er sertifisert i henhold til ISO:9001 og ISO:14001.