fbpx

Väljer du en utländsk benämnings lösning som inte anställer sina arbetare i Sverige berörs du
av utstationeringsdirektivet.

EU-direktivet tydliggör bland annat arbetsgivares ansvar att tillvarata arbetstagares
rättigheter samt vilken lag som ska gälla för anställningen. En utstationerad arbetstagare till
Sverige får max arbeta i landet 6 månader i sträck.
Leverantörerna av utstationerande arbetare är skyldiga att utse en företrädare som har
behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal. Arbetsgivaren ska även anmäla en
kontaktperson till Arbetsmiljöverket. Ditt företag kan bli drabbad av konfliktåtgärder om du
inte har full kontroll på dina underleverantörer.
Som kund hos EHRAB berörs du inte av utstationeringsdirektivet och alla regler och
föreskrifter, som att utse en lokal fackföreträdare och kontaktperson till Arbetsmiljöverket.
EHRAB är alla våra arbetare får sin lön i Sverige med all den trygghet det ger er.