ERFARET NAMN FRÅN BYGGSEKTORN TILL STYRELSEN FÖR EHRAB

Jonas Karlsson är sedan i juni 2019 ny styrelseledamot i EHRAB. Jonas har en mångårig erfarenhet från rollen som VD för flertalet företag inom byggsektorn i väst Sverige, bl.a. Tornstaden, MVB/Astor Bygg, Tommy Byggare. Sedan tidigare sitter Jonas i styrelsen för Geoserve AB, Fristad Bygg samt varit ledamot i förbundsstyrelsen i Sveriges Byggindustrier.

Göteborgsföretaget EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med engelsktalande arbetsledning till några av de största företagen inom den nordiska bygg- och anläggningsbranschen.

  • ”För att förstå våra kunders behov måste vi möta dem på samma nivå rakt igenom hela värdekedjan. Från byggarbetsplatsen till styrelserummet. Med en kombination av branschinitierad kunskap och erfarenhet av affärsutveckling och styrelsearbete, kommer Jonas Karlsson förstärka styrelsen på EHRAB på ett positivt sätt.”

 

  • ”EHRAB är en del av byggbranschen, men framförallt jobbar vi med förtroende. Förtroende för våra kollegors kompetens, förtroende för våra kunders komplexa uppdrag, förtroende för att alltid kunna leverera och alltid med kvalitet. Den dag vi tappar förtroende tappar vi också hela affären, förklarar Anders Grundborn COO på EHRAB.”

 

  • ”För mig är EHRAB ett unikt, väl positionerat företag som tacklar de stora personalutmaningar som bygg- och anläggningsbranschen står inför. Vi tror på en stark tillväxt inom denna sektor under de närmaste åren", säger Jonas Karlsson.”

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag till några av de största företagen inom den nordiska bygg- och anläggningsbranschen. EHRAB skräddarsyr kostnadseffektiva, flexibla och framförallt kvalitativa lösningar utifrån kundernas behov och önskemål.

 

EHRAB är medlemmar av Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Almega Kompetensföretagen och är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.