Entrepenadaktuellt 2015

Läs intervjun med Benjamin i Entrepenadaktuellt.

http://www.entreprenadaktuellt.se/?p=47814&m=2879&pt=107