Electrical

EHRAB är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med dokumenterat yrkeskunniga arbetare och engelsktalande arbetsledning – till alla typer av installationsprojekt i olika anläggningsmiljöer. Vår arbetskraft stärker upp ditt projekt vid såväl elinstallationer som belysningsinstallationer.

Kommunikation och samspel är två viktiga delar i ett lyckat projekt. Därför är arbetsledningen alltid engelsktalande och våra arbetslag vana att arbeta tillsammans. Vi levererar följande yrkesgrupper:

Energi

 • Elektrisk Förman
 • Elektriker
 • Elektro mekaniker
 • Kabeldragare
 • Svag och högspänningselektriker
 • Installatör kommunikationsutrustning
 • Installatör säkerhetsutrustning

EHRAB är medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen.

Med över 800 dokumenterat yrkeskunniga arbetare har vi styrkan och flexibiliteten att hjälpa dig i både små och stora projekt, i delar av ett projekt eller ett helt. Vi levererar kvalificerad arbetskraft till några av nordens största byggföretag – till projekt där vi säkerhetsställer hög produktivitet, kvalitet, hälsa- och säkerhet. Här är vårt unika erbjudande förklarat i korthet.

 • Du får en engelsktalande arbetsledning som alltid finns på plats och avlastar dina platschefer.     
 • EHRAB levererar alltid lagbasar, förmän och projektledare till alla projekt.
 • EHRAB ökar dina vinstmarginaler avsevärt samtidigt som arbetskraftens produktivitet förbättras.
 • EHRAB ger dig möjlighet att leverera alla projekt på utsatt tid genom att enkelt öka och minska antal arbetare under projektets gång.
 • EHRAB minskar risken för laglig och reglerad överensstämmelse.
 • Våra arbetare är välutbildade och utsätter sig inte för riskfyllda moment.
 • EHRAB minskar dina administrativa- och försäkringskostnader (lönehantering, rekrytering, annonsering, skatter, utvärdering mm).

Introduktion av EHRAB. Benjamin von Jahf - VD/grundare