fbpx

Nyheter

EHRAB och Instalco, har tecknat ett ramavtal för bemanningstjänster.

Ramavtalet löper på tre år och omfattar kvalificerade bemanningstjänster inom: el, ventilation, VS och Kyla. Genom avtalet får Instalco tillgång till EHRAB´s kompetensnätverk med över 800 kunniga yrkesmän. Detta leder till att Instalco snabbt och effektivt kan hitta rätt och kvalificerad personal.

Vi vet vilka utmaningar installations branschen har med att hitta kvalificerad personal. Därför är vi otroligt stolta över detta ramavtal med en av branschens ledande aktörer; Instalco, som visar på stort förtroende för oss och vår kompetens inom bemanning av personal. Ramavtalet är ytterligare ett exempel på hur vi på EHRAB ständigt breddar oss inom yrkesarbetarsegmentet med tydligt fokus på nyttan för vår kund och deras behov! Vår kompetens och erfarenhet kommer att komplettera Instalco och deras redan professionella erbjudande på ett utmärkt sätt,säger Anders Grundborn, COO på EHRAB.

Vi erbjuder nu våra bolag att komma åt EHRAB´s kompetensbank och etablerade logistik apparat. För våran del är det också viktigt att teckna avtal med en svensk leverantör som anställer sin personal i Sverige och följer lagar och regler, säger Peter Westman på Instalco.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

EHRAB är ett svenskt auktoriserat bemanningsföretag inom installation- och byggsektorn i Skandinavien. I Sverige är EHRAB medlem i Sveriges Byggindustrier (BI), Kunskapsföretagen och Installatörsföretagen. EHRAB´s affärsidé skiljer sig från traditionell bemanning då EHRAB hyr ut kompletta arbetslag med arbetsledning. För mer information, besök www.ehrab.se.

 

 

För mer information kontakta:

Anders Grundborn COO EHRAB

Tel: 076 02 02 004

e-post: anders@www.ehrab.com

 

Peter Westman Instalco

Tel: 07 04 28 80 82

e-post: peter.westman@instalco.se