är specialiserade på att leverera kompletta arbetslag med dokumenterat yrkeskunniga arbetare och arbetsledning till byggbranschen i hela Norden 
är ett Svenskt, traditionellt bemanningsföretag inom Byggbranschen som med erfarenhet, kompetens och kvalitet levererar dokumenterat kunniga, kompetenta och flexibla yrkesarbetare till branschen i Västra och Södra Sverige.

EHRAB har styrkan och flexibiliteten att hjälpa våra kunder i delar av eller under hela projekt. Vår personal stannar hos oss år efter år vilket är det bästa betyget vi kan få, samtidigt som det säkrar kvalitén och leveransen till våra kunder.

All vår personal genomgår en noggrann säkerhetsutbildning och får sin lön i Sverige – med all den trygghet som det innebär.

Självklart har vår personal ID06 samt de skyddskläder som krävs.

Ordning & Reda

All vår personal är anställda i Sverige och vi följer svensk lagstiftning och gällande kollektivavtal.

Service & Support

Våra tjänster stöds av en unik – 24 timmar/365 dagar service, med onsite- och offsite management.

Kvalitet

Vår kvalitetsgaranti säkerställer att ni alltid har rätt yrkeskunnig kompetens på projektet. Vi agerar snabbt och anpassar personalstyrkan utifrån behov.

Kommunikation

Med engelsktalande arbetsledning stärker vi kommunikationen vilket är en central del för ett lyckat byggprojekt

Se filmen om Ehrab

Vad innebär ett arbetslag?

Vi är verksamma inom följande segment

Lagen om entreprenörsansvar

Läs mer om lagen om entreprenörsansvar – så påverkar den dig!

Lathund EU:s utstationeringsdirektiv

Vilka lagar och regler gäller när du tar in arbetskraft via en utländsk bemanningslösning.

Sveriges nöjdaste kunder

I en kvalitativ marknadsundersökning av bemanningsbolag i bygg och anläggningsbranschen fick EHRAB högst betyg.

ID06

Läs om de uppdaterade ID06 reglerna.

EHRAB är medlem i Byggföretagen, Installatörsföretagen, Almega Kompetensföretagen och är certifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001.