fbpx

Om whistleblowing-funktionen

Indberetningen er fuldstændig anonym og skal være baseret på konkrete mistanker. Du behøver ikke at have beviser for dine mistanker, men du må ikke anklage ondsindet eller med viden om, at anklagen er falsk. Falske eller ondsindede beskyldninger er en alvorlig forbrydelse.

For at foretage en indberetning, skal der være en konkret mistanke om en hændelse, der opfylder begge følgende kriterier:

 • Det drejer sig om en alvorlig uregelmæssighed
 • Og uregelmæssigheden er begået af et medlem af EHRAB’s ledelse eller en anden nøgleperson i virksomheden.

En indberetning, der opfylder begge ovennævnte kriterier, betegnes i EHRAB’s interne regler som en kvalificeret indberetning og/eller som en whistleblowing-indberetning.

Alvorlige uregelmæssigheder anses for at være:

 • økonomiske forbrydelser såsom bestikkelse, tyveri, bedrageri og forfalskning, korruption, økonomisk forbrydelse og andre overtrædelser af regnskabs- og skatteregler
 • andre alvorlige uregelmæssigheder, der påvirker EHRAB’s vitale interesser eller enkeltpersoners liv og sundhed, som f.eks. alvorlige forbrydelser mod miljø, alvorlige sikkerhedsmangler på arbejdspladsen og meget alvorlige former for forskelsbehandling og chikane.

Ledelsen og/eller andre nøglepersoner i virksomheden anses for at være:

 • Administrerende direktør til EHRAB Holding AB
 • Bestyrelsesmedlem i EHRAB Holding AB
 • Administrerende direktør til det relevante datterselskab EHRAB Holding AB
 • Bestyrelsesmedlem i det relevante datterselskab EHRAB Holding AB
 • Repræsentant for HR-afdeling

HVAD SKAL IKKE INDBERETTES?

Andre sager end dem, der er anført ovenfor, skal behandles ved at underrette din nærmeste leder eller en anden organisationsmæssigt tilknyttet person i en højere stilling. Forholdsvis gennem vores Feedback-funktion.

Sager, der ikke bør indberettes via whistleblowing, er bl.a:

 • Hændelser, der ikke udgør alvorlige uregelmæssigheder som defineret ovenfor, f.eks. generel utilfredshed med den måde, virksomheden drives på, eller med ledelse, aflønning eller andre personalespørgsmål.
 • Alvorlige uregelmæssigheder begået af personer, der ikke er en del af EHRAB’s ledelse eller ikke er nøglepersoner i virksomheden som defineret ovenfor.

En indberetning, der ikke opfylder kriterierne for en whistleblowing-indberetning som beskrevet ovenfor, betegnes i EHRAB’s interne regler som en ikke-kvalificeret indberetning. En ikke-kvalificeret indberetning vil ikke blive behandlet som en whistleblowing-indberetning. Hvis du foretager en ikke-kvalificeret indberetning, vil du blive underrettet herom (hvis vi har fået mulighed for at kontakte dig), og indberetningen vil blive fjernet inden for tre uger.