SVERIGES MEST TILFREDSE KUNDER

I en kvalitativ markedsundersøgelse af bemandingsvirksomheder i byggebranchen, fik EHRAB den højeste bedømmelse.

I et af markedsundersøgelsens spørgsmål spurgte interviewerne om respondenternes samlede syn på de ni største bemandingsvirksomheder i Sverige. EHRAB fik den højeste bedømmelse på 6,6 på en titrins skala.

EHRAB placerer alle sine medarbejdere i Sverige og er medlem af den svenske byggeindustri og Installatörsföretagen. Derfor vil vores medarbejdere fortsætte med at arbejde for os år efter år. Det giver dig gode, branchekyndige medarbejdere. Vi leverer altid komplette teams med arbejdsledelse. Vi udfører mange projekter i Norden, og dermed kan vi flytte gennemprøvede branchekyndige teams til dit projekt.

I løbet af Q4 2018 gennemførte Next Research & Consulting AB en markedsundersøgelse med henblik på at identificere markedets tilgang til og anvendelse af bemandingsvirksomheder.  Samt hvilke fordele eller ulemper, som byggefirmaer oplever ved at ansætte bemandingsvirksomheder respektive underleverandører. Og hvordan man ser på at ansætte svenske versus udenlandske bemandingsvirksomheder. Undersøgelsen er primært gennemført for at udvikle EHRABs kvalitetsarbejde.

Gennemførelse/resultat

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af telefoninterviews. Det er opdelt i et centralt niveau (indkøber, regionschef) respektive et lokalt plan (projektleder, pladschef, arbejdsleder) i respondentvirksomhederne. Store dele af markedsundersøgelsen er fortrolig og skal anvendes til at udvikle EHRABs produkt/kvalitetsarbejde. Det følgende er et uddrag af de udvalgte dele af undersøgelsen.

Anvendelse af bemandingsvirksomheder?

På spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har anvendt bemandingsvirksomheder i noget byggeprojekt i løbet af de seneste 24 måneder. Svarede halvdelen af respondenterne, at de har anvendt bemandingsvirksomheder i et eller flere byggeprojekter i løbet af de seneste 24 måneder.

Har I brugt svensk eller udenlandsk personale fra en bemandingsvirksomhed, eller begge dele?

Her svarede over 50 %, at de har brugt begge dele. Tilbagevendende synspunkter er, at udenlandsk arbejdskraft arbejder hurtigere og længere (flere timer om dagen), men at kommunikation fungerer bedre, når man hyrer svenske arbejdskraft ved bemanding. Generelt følte de, der havde erfaring med udenlandsk arbejdskraft, at de ikke kunne se nogen ulemper.

Vi spurgte, om den nye lov om entreprenøransvar fremadrettet påvirker valget af underleverandør/bemandingsvirksomhed?

De fleste 41 % svarede, at loven om entreprenøransvar ikke vil påvirke deres valg af underleverandør i fremtiden, mens lidt over en fjerdedel angav, at den vil påvirke deres valg. De der svarede at det vil påvirke dem, præciserede at de kommer til at udføre mere nøjagtig kontrol af underentreprenører (bla. at de har kollektive aftaler og forvalter skatteindbetalinger). Nogle svarede, at de ved, at det vil påvirke dem, men at det er for tidligt at sige, hvordan.

Ordre og bestilling

Allevores medarbejdere er ansat lokalt. Vi overholder lokale love og gældende kollektivaftaler (Sveriges Byggindustrier, Almega, ISO:9001 & ISO:14001).

Service & support

Vores tjenester støttes af en unik – 24/7 service. Vi tager os af indkvartering, lokal og international transport med onsite og offsite ledelse.

Kvalitet

EHRAB kvalitetsgaranti sikrer, at du altid har dokumenteret fagkyndige arbejdere på projektet. Vi handler hurtigt og fleksibelt og tilpasser arbejdsstyrken efter aftale med dig.

Kommunikation

Kommunikation er en vigtig del af et vellykket projekt, så arbejdsledelsen er altid engelsktalende.

Vi arbejder inden for følgende områder